Caritas in België maakt deel uit van het wereldwijde Caritas-netwerk. Samen werken we aan een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid.

FAQ - Veelgestelde vragen

Ik heb hulp nodig. Bij wie kan ik terecht?

Ik zoek persoonsgebonden steun in België: Ik ben een vluchteling of een migrant in België. Als student, niet-begeleide minderjarige of in een andere hoedanigheid zoek ik hulp bij gezinshereniging, vrijwillige terugkeer, huisvesting, medische problemen. Meer info

Ik werk in een begeleidingsdienst of een zorgvoorziening in Vlaanderen of Brussel en zoek materiële en/of financiële hulp voor een persoon of een gezin in begeleiding. Meer info

Ik ben op zoek naar ondersteuning voor een persoon of een project: Ik ben een medewerker van een organisatie, in Vlaanderen of Brussel, die kwetsbare mensen helpt of ik voer een project uit dat vluchtelingen of mensen die in armoede leven, ondersteunt. Ik zoek hiervoor financiële steun. Meer info

Ik ben bezig met het opzetten van een project in het buitenland en wil hierbij graag steun van Caritas International. Ik richt me hiervoor tot de Caritas die het dichtst ligt bij de plaats waar het project wordt uitgevoerd. Alle contactgegevens, land per land, vind je hier: www.caritas.org

Ik wil vrijwilliger worden.

In het kader van internationale solidariteit: Bij Caritas International kan je je talenten aanwenden binnen de projecten of op het hoofdkantoor te Brussel. Je ondersteunt vluchtelingen en mensen die internationale bescherming (asiel) vragen of de teams bij de uitvoering van projecten en evenementen. Meer info

In het kader van integratie van mensen in armoede: in Vlaanderen of Brussel kan je helpen bij de ondersteuning van mensen die leven in bestaansonzekerheid en bij de bevordering van hun integratie in onze samenleving. Meer info

Ik zoek een job of een stage.

Bij Caritas zijn we voortdurend op zoek naar nieuw talent. Voor al onze jobaanbiedingen of inlichtingen i.v.m. het indienen van een spontane kandidatuur, kan je terecht op:

Ik wil een gift doen.

Zonder de vrijgevigheid van onze schenkers zou Caritas niet bestaan. Kies de Caritasmissie die het best beantwoordt aan jouw wensen: 

Caritas International om slachtoffers van oorlogen, geweld, rampen en armoede te ondersteunen, in hun land of op de vlucht.
IBAN : BE88 0000 0000 4141 – BIC: BPOTBEB1
Doe een gift online

Caritas Vlaanderen om mensen in armoede in Vlaanderen en Brussel te ondersteunen.
IBAN: BE80 7765 9023 3377 – BIC: GKCCBEBB
Doe een gift online

Hoe neem ik Caritas op in mijn testament?

Dat je ook na je leven nog kunt bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties, is een hartverwarmende gedachte.

Caritas International: aarzel niet om Gonzalo Dopchie te contacteren. Telefonisch op het nummer 0475 76 10 00 of per e-mail: g.dopchie@caritasint.be. Meer info

Caritas Vlaanderen:  Neem contact op met Dominic Verhoeven op het nummer 0496 86 30 47 of per e-mail: dominic.verhoeven@caritas.be. Meer info

Caritas Francophone & Germanophone: contacteer Emmeline Orban per e-mail: emmeline.orban@caritas.be.

Ik zoek een vorming of een workshop.

Als leerkracht of leerling : Caritas International ontwikkelt een aanbod wereldburgerschapseducatie dat zich voornamelijk richt tot leerlingen in de 2de en 3de graad middelbaar onderwijs en hun leerkrachten. De centrale thema’s? Migratie en vluchtelingen en mensen die internationale bescherming (asiel) zoeken. Meer  info

Als vrijwilliger: Caritas Vlaanderen en Caritas International hebben een gevarieerd aanbod aan vormingen. Meer informatie: Caritas International of Caritas Vlaanderen.

Ik ben journalist en heb een vraag.

Caritas International (Asiel & Migratie, Noodhulp & Ontwikkeling): Bénédicte Van Paeschen, b.vanpaeschen@caritasint.be – 0479 18 65 12.

Caritas Vlaanderen (Armoede, identiteit & pastoraal, vrijwilligerswerk): Krista Caimo, krista.caimo@caritas.be.

Caritas Francophone & Germanophone (armoede & solidariteit): Patrick Debucquois, patrick.debucquois@caritas.be.

Ik zoek informatie rond standpunten en beleidsbeïnvloeding van Caritas in Belgie.

Caritas in België onderneemt actie tegen onrechtvaardige situaties en disfuncties waarvan haar medewerkers getuige zijn en pleit voor structurele oplossingen bij politici.

Caritas International: Tom Devriendt, t.devriendt@caritasint.be – 0477 99 39 38.

Caritas Vlaanderen: Krista Caimo, krista.caimo@caritas.be.

Caritas francophone et germanophone: Patrick Debucquois, patrick.debucquois@caritas.be.

Ik wil een klacht indienen.

Ben je slachtoffer of getuige van ongepast gedrag van een personeelslid of een vrijwilliger? Wij behandelen elke aangifte vertrouwelijk.

Contacteer de verantwoordelijke integriteit bij Caritas International online via  ombudsman@caritasint.be of telefonisch op +32 476 47 23 23.

Contacteer de verantwoordelijke integriteit bij Caritas Vlaanderen online via ombuds.vlaanderen@caritas.be.

Alle interne en externe tussenkomsten worden anoniem behandeld. Klachten die ontvankelijk worden verklaard, worden in het klachtenregister genoteerd. Ze zullen discreet en gepast behandeld worden. Informatie in dit verband wordt alleen bekendgemaakt aan personen en instanties die een legitieme reden hebben om daar toegang toe te krijgen en/of wanneer de wet ons hiertoe verplicht.

Ik wil meer weten over Caritas.

Caritas is de helpende hand van de Kerk. Ze ondersteunt arme, kwetsbare en gemarginaliseerde personen en bouwt op die manier aan een betere wereld, gebaseerd op rechtvaardigheid en solidariteit.

Caritas in België is de Belgische vertegenwoordiger van het wereldwijde Caritas-netwerk, ook bekend als Caritas Internationalis. De confederatieonalis van Caritas Internationalis telt 162 leden en is werkzaam in 200 landen en regio’s. Het internationaal secretariaat in Rome coördineert noodinterventies en legt gemeenschappelijke beheersnormen vast om kwaliteit te waarborgen. Meer informatie: www.caritas.org.

Alle nationale Caritasorganisaties binnen de internationale confederatie maken ook deel uit van hun eigen regionale netwerk. Caritas in België informeert en werkt nauw samen met Caritas Europa, één van de 7 regionale coördinatiecentra. Caritas Europa, met hoofdzetel in Brussel, vertegenwoordigt de 49 Europese leden van het netwerk bij de Europese instellingen. Meer informatie: www.caritas.eu .

Caritas in België groepeert de Caritasorganisaties die actief zijn in en vanuit België op lokaal, regionaal en federaal vlak. Caritas In België vertegenwoordigt haar leden bij Caritas Europa en bij Caritas Internationalis. Meer weten:

www.caritasinternational.bewww.caritasvlaanderen.be – www.caritasfrancophone.be