In heel wat zorgvoorzieningen zijn pastores tewerkgesteld, die gezonden zijn door de bisschop om het pastorale zorgaanbod in de voorziening vorm te geven. Vroeger was dit een exclusieve taak van priesters en religieuzen. Het profiel van de pastor is in de afgelopen decennia echter veel veranderd. Tegenwoordig zijn in Vlaanderen meer dan 500 pastores actief in verschillende sectoren.

Caritas Vlaanderen biedt aan deze pastores ondersteuning en beleidsadvies. Dit doen we op verschillende manieren. Zo zijn er verschillende pastorale commissies, voor de verschillende sectoren van de zorg- en welzijnssector. Daarnaast verzorgen we de publicatie van het driemaandelijks vaktijdschrift Pastorale Perspectieven, een vaktijdschrift voor en door pastores.

Samen met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) zorgt Caritas Vlaanderen ook voor de Elisabethwebsite. Elisabeth is een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Tot slot biedt Caritas Vlaanderen ook vorming aan voor pastores. Via Cairos. Inspiratie in Zorg  (de CCV-regio Caritas binnen het Centrum voor Christelijk Vormingswerk) werken we aan een uitgebreid aanbod rond (na)vorming, praktijkbegeleiding en supervisie van pastores in de welzijns- en de gezondheidsvoorzieningen.