De identiteit van een zorgvoorziening wordt bepaald door talloze factoren: het specifieke zorgaanbod, de aanwezige specialisaties, de sociale en culturele context, de budgetten en het management, de geschiedenis, ... en niet in het minst de zorgverleners en de mensen die op het zorgaanbod beroep doen. De identiteit van een zorgvoorziening is een verhaal dat al deze factoren met elkaar verweeft.

Caritas Vlaanderen wil nadenken over welke rol de christelijke inspiratie in dit verhaal kan spelen. Deze inspiratie – en de manier waarop men ermee omgaat – is één van de factoren die het gezicht van de voorziening bepalen. Het is niet eenvoudig om de rol van de christelijke inspiratie te duiden. Het is nochtans een belangrijke vraag, die zich onder vele vormen manifesteert. Ze kan gesteld worden vanuit het perspectief van de religieuze stichters of de oorspronkelijke initiatiefnemers. Welke inspiratie vinden zorgvoorzieningen vandaag in de identiteit en de spiritualiteit van hun stichters? Wat hebben die historische wortels te betekenen? Wat kan deze inspiratie betekenen voor de maatschappelijke taak die zorgvoorzieningen vandaag op zich nemen? Hoe verhoudt ze zich tot het pluralisme in onze maatschappij? Wat betekent het voor de toenemende professionalisering van de zorg, en wat zijn de implicaties voor het management?

Niet in het minst dringt de vraag zich op met het oog op de toekomst. Welke rol zullen christelijk geïnspireerde voorzieningen spelen in het toekomstige zorglandschap en in de toekomstige maatschappij? Wat zal hun bestaansreden zijn, en wat hun doelstellingen? Welke veranderingen zullen ze ondergaan? Wat zal blijven?