Naast een thematische werking, heeft Caritas ook een operationele werking in eigen land. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende initiatieven die we in België nemen.

 

 

 

 

 

Caritas Direct vzw werd begin 2014 opgericht om de bestaande organisaties (zie verder) toe te laten gezamenlijke campagnes te organiseren voor hulpverlening in België, onder een gezamenlijk logo en met één rekeningnummer. Caritas Direct treedt dus niet in de plaats van de drie operationele structuren, maar wil hun werking versterken. Het streefdoel bestaat er in eenmaal per jaar een gezamenlijke campagne te organiseren.

Lees verder >>

 

Caritas Hulpbetoon vzw is werkzaam in Vlaanderen en werkt volgens het principe 'Individuele Begeleide Hulpverlening'. Dit wil zeggen dat Caritas Hulpbetoon individuele hulp verstrekt, maar aanvragen kunnen enkel verlopen via voorzieningen, organisaties, CAW's,... Daarnaast voorziet Caritas Hulpbetoon ook thematische acties, waarbij concrete organisaties binnen een bepaald thema gesteund worden. Rond deze acties verspreiden we vier maal per jaar een 'Caritas Hulpbetoon Info', waarin de actie verder toegelicht wordt.

Lees verder >>

 

Caritas Secours asbl ondersteunt mensen in armoede in het Frans- en Duitstalige landsgedeelte. Haar activiteiten zijn gegroepeerd in antennes per provincie. Vele vrijwilligers zorgen er voor de opvang van migranten en asielzoekers, bieden dringende ondersteuning, staan in voor alfabetiseringsprojecten bij kinderen of helpen bij financiële problemen rond medische verzorging.

Lees verder >>

 

Caritas International vzw werkt in binnen- en buitenland voor mensen met een andere nationaliteit. De activiteiten in buitenland zijn gegroepeerd rond noodhulp en wederopbouw, vaak na natuurrampen of oorlogsgeweld. Caritas International wil meer doen dan crisishulp en reikt na de initiële crisis ook hulp aan in heropbouw- en ontwikkelingsprojecten. In binnenland ondersteunt Caritas International migranten door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject. Caritas verdedigt hun rechten en zoekt met hen mee naar duurzame oplossingen in België of elders.

Lees verder >>