Caritas Vlaanderen (en Caritas in Belgium) zetten ook in op beleidsbeïnvloeding om armoede structureel te kunnen bestrijden. We gaan continu in overleg met de bevoegde ministers en staatssecretarissen, op verschillende niveau's. Ook onderhouden we contacten met leden van de verschillende parlementen, om ook via de parlementaire democratie veranderingen mogelijk te maken. Om de overheid te ondersteunen in haar aanpak van armoede werkt Caritas ook zelf Standpunten en Rapporten uit.

 

De Caritas Standpunten zijn documenten waarin wij onze ideeën rond een bepaald thema opsommen. Deze zijn altijd gebaseerd op wetenschappelijke argumenten. Die argumenten geven we in de Standpunten ook weer, zodat wie snel informatie nodig heeft niet zelf moet starten bij de uitgebreide literatuur die voorhanden is maar wel terug kan vallen op het Caritas Standpunt.

 

In de Caritas Rapporten behandelen we telkens een heel specifiek thema of probleem. Caritas voert rond dit thema zelf een onderzoek of steekproef en verzamelt wetenschappelijke argumenten om tot heldere en bruikbare aanbevelingen te komen. Een Rapport is actueler dan een Standpunt, omdat het handelt over een probleem of gebeurtenis kort bij. Dit kan bijvoorbeeld een wetsherziening zijn, of een probleem dat we zelf vast stellen en waar dringend actie rond nodig is.

 

Alle Standpunten en Rapporten vind je op dit deel van de website. Je vindt er ook telkens de auteur bij, zodat je meer informatie kan bekomen wanneer je dit wenst.