Caritas in België

Caritas en Belgique

Caritas in Belgien

Wie zijn wij ?

 

Caritas in Belgium verenigt de drie Caritas-geledingen die in België actief zijn: Caritas Vlaanderen, Caritas en Belgique francophone et germanophone en Caritas International. Caritas in Belgium is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken: Caritas Europa en Caritas Internationalis groeperen 165 katholieke organisaties die actief zijn in 200 landen/streken.

 

 


 

1. Caritas Vlaanderen

Caritas in Belgium | Vlaanderen is op historische wijze sterk verbonden met de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Binnen deze sector, focussen we op pastoraat en identiteit, op vrijwilligerswerk en op armoedeproblematiek. Maar onze aandacht voor de armoedeproblematiek gaat verder dan de zorg- en welzijnssector. Caritas in Belgium | Vlaanderen werkt daarnaast ook aan concrete hulpacties. Via Caritas Hulpbetoon verstrekken we individuele hulp aan mensen die hier nood aan hebben.

Daarnaast wil Caritas in Belgium | Vlaanderen, samen met Caritas in Belgium | Belgique francophone et germanophone, wegen op het politieke beleid binnen de verschillende niveau's. Hiertoe informeren we politici en beleidsmakers of bieden we hen inspiratie rond het effectief bestrijden van armoede. Samen met andere partners, werken we kritisch, maar constructief, samen met het beleid om te komen tot fundamentele oplossingen voor de armoedeproblematiek.

 

2. Caritas en Belgique francophone et germanophone

Caritas in Belgium | Belgique francophone et germanophone werkt aan solidariteit en armoedebestrijding in de Frans- en Duitstalige gemeenschappen van België. Via Caritas Secours Francophone worden concrete hulpacties opgezet op het terrein. Deze acticiteiten omvatten ondermeer noodhulp, opvang, hulp aan migranten, bijstand bij noodzakelijke administratie, etc.

Daarnaast wil Caritas in Belgium | Belgique francophone et germanophone, samen met Caritas in Belgium | Vlaanderen, wegen op het politieke beleid binnen de verschillende niveau's. Hiertoe informeren we politici en beleidsmakers of bieden we hen inspiratie rond het effectief bestrijden van armoede. Samen met andere partners, werken we kritisch, maar constructief, samen met het beleid om te komen tot fundamentele oplossingen voor de armoedeproblematiek.

 

3. Caritas International

Caritas in Belgium | International helpt de slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede in eigen land of op de vlucht. We bieden hen onmisbare materiële en niet-materiële hulp. In België, ondersteunen we de migranten door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject.

 

Internationale werking

 • Humanitaire hulpverlening over de hele wereld (via het netwerk helpen wij jaarlijks 60 miljoen mensen).
 • Noodinterventies in crisissituaties.
 • Heropbouw na crisissituaties.
 • Grootschalige programma's voor voedselzekerheid.
 • Diverse microprojecten.

 

Werking in België

 • Kleinschalige opvang en sociale begeleiding van asielzoekers.
 • Eerstelijnsopvang van migranten.
 • Integratie van erkende vluchtelingen.
 • Familiehereniging.
 • Voogdij van niet-begeleide minderjarigen.
 • Vrijwillige terugkeer en reïntegratie in het land van herkomst.
 • Bezoek aan gesloten centra.

 


 

Internationaal netwerk

Caritas in Belgium is lid van Caritas Internationalis en Caritas Europa.

 

1. Caritas Europa

Caritas Europa is gesticht in 1971 en telt 48 organisaties in 44 landen. Deze koepel werkt rond armoede, sociale ongelijkheid, migratie en asiel, en dit zowel in de landen van de Europese Unie als in andere Europese landen. Caritas Europa doet ook aan 'advocacy' op Europees niveau.

>>Bezoek de website van Caritas Europa.

 

2. Caritas Internationalis

 

165 katholieke organisaties zijn samen actief in crisishulp en ontwikkeling en vechten voor een rechtvaardige en solidaire wereld. Samen vormen zij het netwerk 'Caritas Internationalis', dat ieder jaar meer dan 60 miljoen mensen in 200 landen/streken bereikt.

Als eerste internationaal solidariteitsnetwerk kreeg Caritas Internationalis het uniek statuut van waarnemend lid bij de VN. Het netwerk doet ook aan advocacy en sensibilisering rond mondiale thema's als kwijtschelding van schulden, de wereldhandelsorganisatie (WTO), embargo's , ...

Belangrijkste activiteiten

 • Crisishulp en heropbouw.
 • Ontwikkelingssamenwerking.
 • Preventie en oplossen van conflicten.
 • Sensibilisering van het grote publiek in eigen land.Sensibilisering van politici, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau.
 • Hulp bieden aan de 'nieuwe armen' in eigen land

Meer dan alleen materiële hulp

Wij vechten voor vrede, rechtvaardigheid en solidariteit. Daarom steunt het netwerk lokale vredes- en vormingsinitiatieven. Ook het herstel van het sociale netwerk, de reïntegratie van kindsoldaten en ex-rebellen zijn prioriteiten.

>> Bezoek de website van Caritas Internationalis of het Adresboek van de Caritasorganisaties.