Vrijwilligerswerk biedt niet zomaar een meerwaarde voor een maatschappij. We zien een aantal bedreigingen en knelpunten:

 

Eerst en vooral moeten alle betrokkenen waken over de zuiverheid van het vrijwilligerswerk: het onbetaalde karakter, de meerwaarde ervan, het vrij-willige. Meer lees je hierover onder het knopje 'Vrijwilligerswerk vrijwaren en versterken'.

 

Daarnaast moet de overheid het vrijwilligersbeleid uitbouwen en zo een facilitator zijn. Zij moet voldoende middelen voorzien voor verenigingen en organisaties om een professionele ondersteuning van vrijwilligers te voorzien, ze moet de administratieve rompslomp minimaal houden en tot slot is het ook aan de overheid om het statuut van de vrijwilliger te verfijnen. Over de rol die de overheid moet spelen in de uitbouw van het vrijwilligersbeleid, lees je meer onder het luik 'Duurzaam vrijwilligersbeleid'.