Caritas Nieuwsbrief 84: Zalige Mgr. Romero (mei-juni 2015)

 

Thema: Zalige Mgr. Romero patroon van Caritas

 


 

Edito

Bij ter perse gaan van dit editoriaal was de ‘groene encycliek’ van Paus Franciscus nog niet verschenen, al was de titel al wel uitgelekt. De verwachtingen ten opzichte van dit document waren hooggespannen. Nog tijdens de Algemene Vergadering van Caritas Internationalis in mei ll. gaf Jeffrey Sachs, de man achter de Millenium Development Goals en het Global Fund, te kennen dat hij verhoopte dat de encycliek van Franciscus een gelijkaardig effect zou teweeg brengen met betrekking tot de klimaatconferentie, als Johannes Paulus II bereikte met zijn oproep om de schulden van de armste landen kwijt te schelden. Want, zei Sachs, de Paus is op dit moment de enige die met dergelijke autoriteit kan spreken.

Het gaat er daarbij niet om, om met bijkomende wetenschappelijke bewijsvoering aan te komen dragen – daarvan is ruim voldoende aanwezig – maar om de band te leggen tussen aandacht voor de schepping en de gevolgen van een verwaarlozing daarvan voor de mens – en dan vooral voor de armen. Een integraal pleidooi voor een humane ecologie.

Want het zijn immers de armsten en de armste volkeren, die opnieuw het gelag betalen. Zij kunnen immers niet verhuizen, of hun goederen betrekken uit andere landen of continenten; het zijn hun gronden die het eerst uitgeput raken bij gebrek aan regen, of waarvan de vruchtbare bovenlaag wegspoelt door het op hol geslagen moessonseizoen. Het zijn zij niet, die hun geweten kunnen afkopen door elders emissierechten op te kopen… De pauselijke insteek rond ecologie verbindt ook het Caritas-thema ‘One Human Family - Care for Creation’, met de vorige campagne ‘One Human Family – A World without Hunger’. Deze campagnes zetten ook de bakens voor onze eigen Caritas werking, zowel in eigen land als bij heropbouwprojecten in Afrika of Azië. Hoe duurzaam zijn onze projecten ? Helpen we mensen omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering ?

Maar de kritische vraagstelling geldt ook onszelf. Hoe bedachtzaam gaan wij om met voedsel? Voedsel is niet alleen een verhandelbaar goed geworden, maar ook een steeds belangrijkere machtsfactor, waarvan de impact de lokale situatie ver overstijgt en waarbij ‘leven van de vruchten van het land’ ook voor vele kleine landbouwers zelf een utopie geworden is. Het is een politiek verhaal dat zich ver van hen afspeelt, maar waar wij als Caritas wel degelijk een rol te spelen hebben. We mogen ons daarin gesteund én opgeroepen weten door Paus Franciscus. De schepping is er voor de mens, tot lof van de Heer. Laudato sii, o mi Signore ! Zijn wij nog in staat – en bereid - om ons de ode aan de schepping van Fransciscus van Assisi eigen te maken ? We vormen wereldwijd één grote familie en we delen dezelfde aarde met elkaar. Laten we zorg dragen voor het geschenk van de schepping, en er bewust en dankbaar mee omgaan.

We wensen u een deugddoende vakantie !