Caritas Nieuwsbrief 81: Sociale bescherming herdenken (november - december 2014)

 

Thema: ANGST EN HOOP

 


 

Edito

De laatste weken doken twee namen op in het nieuws, die elk op hun manier de aandacht trokken, die van Abdeslam Garrafi, en van Tugce Albayrak. De eerste is een hardwerkende, goed geïntegreerde Brusselaar, die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Zijn autootje werd in brand gestoken, tijdens de nationale betoging op 6 november tegen de besparingsmaatregelen van de regering die de kleine man treffen. Gelukkig leverde een spontane inzamelactie voldoende op voor de aanschaf van een nieuwe tweedehandsauto. De tweede naam is die van een jonge Duitse studente, die tussenbeide kwam toen enkele jonge mannen twee meisjes lastigvielen in een hamburgertent. Ze werd vervolgens door dezelfde mannen op de parking hersendood geslagen. Twee weken later overleed ze.

Het debat gaat er soms over of migranten ons ook iets bijbrengen, en of ze niet allemaal hier komen parasiteren. Niet zo, dus. Soms wordt ons ook wel eens een waardenspiegel voorgehouden.

Eén op de zeven mensen in België is van vreemde origine. En ook onze oeroude Vlaamse namen hebben vaak elders hun wortels. Van oudsher zijn mensen vertrokken en hebben zich elders opnieuw gevestigd. Uit economische overwegingen of als vluchteling voor conflicten, maar migreren was heel gewoon.

Ook Abraham verliet zijn geboortegrond. En de kleine Jezus zelf werd geboren op doortocht in Bethlehem, en werd volgens de overlevering als baby door zijn ouders meegenomen op de vlucht naar Egypte. Gelukkig werd er aan de grens niet naar z’n papieren gevraagd, en moest Jozef ook niet het bewijs leveren dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikte om zijn vrouw en de kleine te kunnen onderhouden. De apostel Paulus had als Jood Romeins burgerschap, de evangelist Lucas een Griekse achtergrond.

Hoewel de toegenomen mobiliteit en de technologische vooruitgang ervoor gezorgd hebben dat de wereld ons dorp geworden is, voelen we er ons niet echt meer op ons gemak. We vrezen de globalisering van het terrorisme en fundamentalisme - terwijl onze angst die alleen maar voedt…

Graag sluiten we ons aan bij de oproep van Paus Franciscus, bij zijn bezoek aan Turkije, voor een dialoog tussen christenen en moslims: ‘Fanatisme, fundamentalisme en irrationele angsten die misverstanden en discriminatie in de hand werken moeten worden bestreden met de solidariteit van alle gelovigen’, aldus de paus.

De wieg van Jezus stond in het hart van het verscheurde Midden-Oosten. Laten we de herdenking van zijn geboorte en van Gods menswording als een kans en een oproep zien om Gods boodschap van vrede en verlossing daadwerkelijk te delen ‘met alle mensen van goede wil’, wetende dat echte vrede niet iets van buitenaf is, maar wortelt in de ontmoeting van mens tot mens, waaruit hoop wordt geboren.

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar !