Caritas Nieuwsbrief 75: Een meer sociaal en solidair Europa (november-december 2013)

 

Thema: EEN MEER SOCIAAL EN SOLIDAIR EUROPA

 


 

Edito

Op 8 november raasde de tyfoon Haiyan met snelheden tot 275 km/h over de Filippijnen. De balans was dramatisch: meer dan 5.000 doden, 1.600 vermisten, 26.000 gewonden. Meer dan een miljoen huizen
verwoest, 3.5 miljoen mensen die alles moesten achterlaten. In totaal zijn meer dan 14 miljoen mensen door de tyfoon getroffen. Dat is meer dan de volledige bevolking van België.

De internationale hulp kwam snel op gang, en ook het internationale Caritasnetwerk kwam direct in actie. Onze eigen hulpoproep mocht onmiddellijk op uw steun rekenen en ook de Belgische bisschoppen zetten er zich achter. Een dankbare blijk van erkenning voor de mensen van Caritas Filippijnen die al weken in het getouw zijn. De ingezamelde middelen zijn broodnodig en worden goed gebruikt!

Van harte dank dat u ons steunt! Ook al zit het met de tijdsgeest niet altijd mee, en is het momentum alweer voorbij. Geen grootscheepse televisieshow ditmaal, en de berichtgeving kalfde ook al snel af. Zelfs de nieuwswaarde van een tyfoon als Haiyan blijkt al bij al beperkt. Is het ‘donormoeheid’? De zoveelste catastrofe, en de wetenschap dat het niet de laatste zal zijn… Terwijl het hier ook crisis is. En zouden we het niet beter aan de staat overlaten ? Die heft overigens al genoeg belastingen…

Evenzovele en soms prangende vragen mogen echter geen alibi worden om niets te moeten doen. We leven in een samenleving waarin de boodschap al snel overheerst dat onze solidariteit overvraagd wordt, dat de vrucht van onze noeste arbeid verdwijnt in de bodemloze putten van de staat, of dat ze elders wordt afgeroomd. Speelt dit bij ons meer dan in de buurlanden ? Na twee weken stond de teller in Nederland op 0,84 € per inwoner, bij ons op 0,22 €…

Laten we niet kiezen voor negativiteit, maar voor verbondenheid. Solidariteit begint bij mensen, bij jou en mij. Samenleving maken we samen, veraf en dichtbij. We delen met zijn allen de verantwoordelijkheid voor de
toekomst van de wereld.

Een wereld ook die aan iedereen behoort, die we alleen maar in bruikleen gekregen hebben, en die we geacht worden te bewaren voor de komende generaties, én om ervoor te zorgen dat iedereen zijn deel krijgt. Het geeft te denken dat de helft van alle voedsel dat in West-Europa wordt weggegooid voldoende is, om de 870 miljoen mensen die in acute hongersnood leven te voeden. Caritas Internationalis lanceerde precies ook in december haar campagne ‘One Human Family. Food for all’. Een grote mensenfamilie, waarbij niemand nog honger hoeft te lijden. Laten we er met z’n allen ook zelf de mouwen voor opstropen en de handen voor vuil maken.

Solidariteit, vrede en engagement, dat willen we u graag toewensen bij de herinnering aan Gods menswording.

Zalig Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar !

 

<< Terug naar overzicht