Oktoberdagen

Jaarlijks organiseert Caritas Vlaanderen de 'Oktoberdagen'. Tijdens een studietweedaagse brengen we pastores samen om te reflecteren over één bepaald thema. Inhoudelijke expertise en uitwisselen van ervaring of good practices zijn de belangrijkste elementen van deze dagen.

 


 

Oktoberdagen 2013: Pastoraal handelen in professionele context

Caritas Vlaanderen organiseerde op 24 en 25 oktober 2013 haar jaarlijkse Oktoberdagen. Het thema was het "Pastoraal handelen in een professionele context". Een pastor werkt in een professionele organisatiecontext. Die context is voortdurend in evolutie. Als pastor wordt men uitgedaagd om telkens opnieuw de eigen professionele bijdrage te situeren en te verduidelijken binnen het ruimere geheel. Tegelijk heeft de pastor als opdracht om vanuit het eigen levensbeschouwelijke perspectief mee te werken aan de cultuur en het waardegerichte karakter van de voorziening.

 

Meer informatie vind je in de folder.

 


 

Oktoberdagen 2012: Levensmoeheid bij ouderen


In 2012 werd nagedacht over het thema "Levensmoeheid bij ouderen". Uit recent wetenschappelijk onderzoek bleek immers dat vereenzaming, depressie en zelfdoding bij een grote groep ouderen een reëel probleem is. De pastores dachten samen na over vragen als "Is onze samenleving ziekmakend voor burgers in het algemeen en voor ouderen in het bijzonder? En als dat zo is, wat is daarvan dan de reden?" Levensmoeheid bij ouderen is zonder meer gerelateerd aan levensvragen en zingeving. Ouderen en hun omgeving stellen de vraag naar waardigheid in de context van het levenseinde.Uitgangspunten waren de vraag hoe je als pastor met deze thematiek om kan gaan? En wat houdt dit concreet in voor al wie dagelijks omgaat/werkt met ouderen? Wat kunnen pastores voor hen betekenen?

 

Op het programma stonden lezingen als: Waardigheid bij ouderen: filosofische en theologische perspectieven door Dr. Carlo Leget, Multidisciplinaire samenwerking: rol van de pastor door Dr. Carlo Leget, Levensmoeheid bij ouderen: medische perspectieven door Dr. An Haekens en Ethiek en levensmoeheid bij ouderen door Dr. Linus Vanlaere.

 

Na de Oktoberdagen verscheen een speciale editie van Pastorale Perspectieven over dit thema.

Pieter Vandecasteele schreef daarnaast ook een verslag voor deze website.