Nieuws

Na 'Armoedebestrijding via inclusieve communicatie', stellen we ons tweede Cahier van 2014 voor. Dit Caritas Cahier is de neerslag van de studiedag 'Vele brillen, één verhaal' die in oktober 2013 plaats had in Leuven. In dit Cahier gaan we verder op dit thema.

Het nieuwe Caritas Cahier - de reeks werd overigens in een nieuw jasje gestopt - staat stil bij de kansen die inclusieve communicatie ons geeft om armoede binnen de voorzieningen aan te pakken. Aan de hand van enkele achtergrondartikels worden de mogelijkheden die in een samenwerking tussen communicatiestratiegie en armoedebeleid, aangehaald.

Ook dit jaar organiseert de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg op 15 oktober een Dag van de Spirituele Zorg. Het thema van de Dag van de Spirituele Zorg probeert waar mogelijk opnieuw aan te sluiten bij het thema van de Maand van de Spiritualiteit.

De situatie van de Roma, in binnen- en buitenland, is een thema waar de voltallige Caritas-familie blijvend aandacht aan wil besteden. De aflevering van Beroepen Zonder Grenzen, waar Belgische afvalophalers een week aan de slag gaan bij de Roma in Servië, is de perfecte gelegenheid om dit thema onder de aandacht te brengen.

Mensen in armoede gaan maar de helft zo vaak naar de tandarts voor een preventieve controle dan anderen. Ze gaan ook minder naar de huisarts en vaker naar de spoeddienst, zo wijst een CM-studie uit. "Dat is in het nadeel van de mensen in kwestie. Maar ook voor de betaalbaarheid van ons model op de langere termijn vormt dit een probleem. Dit is een bijkomend signaal dat we de strijd tegen de sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg moeten opvoeren. Daar wint iedereen bij", stelt CM-voorzitter Marc Justaert.

Na de bevalling van de Britse prinses Kate Middelton, verscheen in de media een oproep van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Als Middelton het ziekenhuis een dag na haar bevalling kan verlaten, moeten wij in België onze nieuwe mama's ook sneller naar huis sturen, zo klonk het. Caritas Vlaanderen verklaarde zich bereid na te denken over dit idee. Sneller naar huis betekent voor de ouders immers ook een forse besparing op het ziekenhuisfactuur. Toch plaatsen we bij dit voorstel ook enkele kanttekeningen.

Pagina's