Nieuws

"Artsen weren arme patiënten", kopten verschillende kranten begin februari. Lieven Annemans trad in een reactie een standpunt van Caritas Vlaanderen bij: de ereloonsuppelementen moeten ook in éénpersoonskamers afgeschaft worden en de zorgfunctie van ziekenhuizen moet losgekoppeld worden van de hotelfunctie.

De gebeurtenissen in Parijs begin januari hebben de hele wereld geschokt. De schokgolven deinen nog steeds in alle richtingen uit. Het gevaar voor extremisme en terroristische daden is een realiteit geworden, ook in onze eigen samenleving. Onder meer de recente antiterreuracties in Brussel en Verviers getuigen daarvan.

Zowel de OESO, UNICEF als universiteiten wijzen op het belang om kinderen uit kwetsbare gezinnen te laten deelnemen aan de reguliere kinderopvang. Kinderen leren er sociale vaardigheden, zij ontmoeten er andere kinderen en bouwen relaties op. Op die manier bieden we kinderen kansen vanaf de wieg en hypothekeren we hun toekomst niet. Niemand kiest ervoor om op te groeien in armoede.

‘Nieuw fascisme kan enkel met daadwerkelijk en actief pluralisme beantwoord worden’ zegt Didier Vanderslycke, namens het ORBIT team, in een reactie op de aanval op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. ‘Deze geweldsdaad raakt ons allemaal. Ze probeert de grondwettelijke vrijheden van alle burgers aan te tasten. Wij zijn echter in staat samen en constructief weerwerk te bieden. We moeten dat nu meer dan ooit doen.'

Dan toch geen euthanasie voor Frank Van Den Bleeken. Goed nieuws, vind ik. Al weet niemand wat Frank Van Den Bleeken zelf ten diepste voelt. Juridische koerswijzigingen wanneer het om leven en dood gaat, getuigen niet meteen van fijngevoeligheid. Zoals het één na één verwijderen van pseudo-acaciabladeren: u mag sterven, u mag het niet, u mag sterven, u mag het niet. Met mensenlevens sollen, nee.

Op de Algemene Vergadering van Caritas Europa die plaats vond van 20 tot 22 mei in Soesterberg (Nederland), werd een nieuwe voorzitter gekozen, in opvolging van Erny Gillen, die gedurende twee termijnen het voorzitterschap had opgenomen. Het werd onze referendaris, mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent.

De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo was gisteren te lezen in de pers (DS 23/10/14). Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit voornemen.

Minister-president Geert Bourgeois schetste in zijn Septemberverklaring een aantal door de Vlaamse Regering noodzakelijk geachte besparingen. Tegelijk wees hij er op dat de regering wil investeren in de economie, in innovatie, in onderwijs en welzijn; om zo te werken aan een betere toekomst. Caritas Vlaanderen vraagt de overheid na te denken over de gevolgen van deze besparingen op onze ‘betere toekomst’. Op welke manier zullen we omgaan met de leegte die besparingsmaatregelen zullen laten in het maatschappelijk middenveld?

Caritas Vlaanderen werkt, samen met verschillende andere organisaties, aan een Charter Armoede in de Ouderenzorg. Tijdens een Expertenpanel op 19 september worden in het Vlaams Parlement de inhoudelijke krijtlijnen van het Charter uitgewerkt. Eind 2014 wordt het Charter voorgesteld.

Wat Caritas nog in het memorandum voor de verkiezingen van 25 mei vroeg, is vanaf 28 juni in de wetgeving opgenomen. Vreemdelingen met wettig verblijf kunnen vanaf nu vrijwilligerswerk doen. Ook iedereen die recht heeft op materiële opvang mag vrijwilligerswerk doen, behalve de gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf.

Pagina's