Nieuws

In zijn tussenkomst op de synode vroeg de Gentse bisschop Mgr. Luc Van Looy zich af hoe de Kerk hoop en toekomst kan geven aan gezinnen in migratie en op de vlucht. Caritas Vlaanderen bereidde, samen met enkele andere experten, de interventie van de bisschop voor.

Caritas Vlaanderen stelt vandaag, 6 oktober 2015, het Charter Armoede in Woonzorgcentra voor. Dit Charter kaart armoedeproblematiek in de residentiële ouderenzorg aan en reikt woonzorgcentra 13 punten aan waarop zij kunnen inzetten om armoede en sociale uitsluiting in hun voorziening aan te pakken.

Caritas International werkt aan de huisvesting van tientallen asielzoekers en zorgt daarbij ook voor de nodige sociale begeleiding. Nieuwkomers worden ondergebracht in een huis of appartement die huiseigenaars ter beschikking stellen van Caritas International. Vandaag dreigt er een groeiend tekort aan individuele woningen voor asielzoekers. Daarom wil Caritas International een beroep doen op het solidariteitsgevoel van huiseigenaars.

Woensdagnamiddag wordt in het Vlaams parlement een actualiteitsdebat gevoerd over het Vlaams actieplan armoedebestrijding (VAPA) Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Samenlevingsopbouw en Caritas Vlaanderen vragen een bespreking ten gronde in de betrokken commissies in het Vlaams Parlement. Zo’n uitgebreid werkstuk verdient een uitgebreid debat.

Recent kregen we een bericht van een snoepjesverkoop in een Vlaams station, zogezegd ten voordele van Caritas. Er loopt geen enkele dergelijke actie en er is dus sprake van oplichting. Wees op je hoede!

"Het lijkt erop dat nu ook politieke kringen de gêne voor racisme voorbij zijn en bereid zijn om de populaire vooroordelen om te zetten in maatregelen", stelt Mark Van de Voorde over het idee om een muur te bouwen om zigeuners weg te houden. Sommigen noemen dat het "autisme van rechts".

Net als na de geboorte van haar eerste zoon, vertrok Kate Middleton na haar jongste bevalling de dag zelf uit het ziekenhuis. En net als twee jaar terug wordt dit bij ons aangegrepen om de verblijfsduur in een ziekenhuis na een bevalling in vraag te stellen. Caritas Vlaanderen roept op te investeren in toegankelijke en betaalbare thuiszorg en kraamhulp.

Op 1 april 2014 trad het nieuwe decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters in werking. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector. Maar of de opvang toegankelijk en betaalbaar zal blijven voor de ouders, is nog maar de vraag.

‘Je wereld groeit met vrijwilligerswerk’, dat is de slogan voor de Week van het vrijwilligerswerk 2015. Het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk deelt daarbij zaadjes van Vergeet-ons-nietjes uit.

De, in alle stilte ingevoerde, maatregel waardoor werkzoekenden niet langer een beroep kunnen doen op een ‘vrijstelling wegens sociale en familiale redenen’, doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. Niet in het minst omdat het ontzeggen van kansen voor mensen in een arbeidsloze situatie om voor een ziek familielid te zorgen, in gaat tegen elke visie die CD&V de jongste jaren innam in congresteksten of verkiezingsprogramma’s.

Pagina's