Nieuws

Onverschillig blijven tijdens deze opvangcrisis is geen optie. We werken hard om bij te dragen waar en wat we kunnen. Ook als vrijwilliger kan je bij Caritas je steentje bijdragen om de opvang en integratie van vluchtelingen in goede banen te leiden.

Ongeveer 16% van de private en 17% van sociale huurwoningen is in slechte staat. Discriminatie blijft een probleem. Mensen in dak- en thuisloosheid hebben nood aan meer ondersteuning. De situatie is ernstig, de opvangcrisis noopt ons nog sterker tot maatregelen. Caritas Vlaanderen zet alvast een stap met een gloednieuw "Caritas Standpunt: Huisvesting voor meest kwetsbaren".

©DM / Pieter Van Eenoge

In de discussie over de manier waarop onze kinderbijslag moet worden vormgegeven, wordt te vaak een verkeerd uitgangspunt gehanteerd. De kinderbijslag is géén sociale correctie die gezinsarmoede even moet oplossen.

Een groot aantal kinderen en jongeren dat in contact komt met de jeugdhulpverlening, groeit op in een gezin met kansarmoede. LUCAS zet in opdracht van Caritas Vlaanderen in de volgende maanden een brede survey op om het perspectief van hulpverleners op de situaties van (kans)armoede te beschrijven. Op basis van de resultaten wenst Caritas Vlaanderen acties uit te zetten om de signaalfunctie van hulpverleners te versterken.

De eerstelijns juridische dienstverlening werd recent overgedragen naar de regio's, die nu een eigen beleid en werkwijze zullen uittekenen. Caritas Vlaanderen focust zich in dit eerste CaritasRapport op de toegang tot de eerstelijns juridische dienstverlening voor mensen in (kans)armoede. Zij ervaren verschillende drempels die we moeten wegwerken bij het uitdenken van een nieuwe eerstelijns juridische dienstverlening.

Moeilijk bereikbare gezinnen een goedkope en gezonde maaltijd aanbieden, om hen nadien te loodsen naar organisaties die gezinsondersteuning inrichten. Als je het zo stelt kan je moeilijk kritiek hebben op de beruchte 1-euro maaltijden die Vlaams Minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans in 22 Vlaamse steden en gemeenten zal financieren. Toch?

Caritas reageert verheugd op de benoeming van mgr. De Kesel als nieuwe Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Met mgr. De Kesel koos paus Franciscus voor een persoonlijk betrokken, bereikbare én luisterbereide aartsbisschop, iemand die dicht wil staan bij wat omgaat in Kerk en samenleving.

 

De extra belasting op electriciteit die minister Turtelboom wil invoeren, de 'Turteltaks', raakt opnieuw de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. Voor hen wordt het nog moeilijker hun electriciteitsfacturen te betalen, waardoor zij afgesloten kunnen raken van stroom. "Electriciteit moet altijd toegankelijk blijven", zegt Thijs Smeyers, stafmedewerker Armoede en Sociaal Beleid van Caritas Vlaanderen. "Deze extra takst dreigt er al snel voor te zorgen dat nog meer mensen afgekoppeld worden van electriciteit. Dat zijn er nu al vier per dag."

Caritas Vlaanderen reageert positief op de terechtwijzing van minister De Block voor artsen die de nieuwe wet op de derdebetalersregeling niet toepassen. Tegelijk denkt Caritas Vlaanderen na over kwetsbare groepen waarvoor vandaag geen verplichting geldt.

Kledingketen JBC organiseert in oktober 2015 voor de eerste maal een kledinginzamelingsactie in samenwerking met Caritas Direct en Wereld Missie Hulp. Een deel van de kleding gaat rechtstreeks naar mensen die het nodig hebben. De rest wordt verkocht en met het geld steunen Caritas Direct en Wereld Missie Hulp projecten in België en elders in de wereld.

Pagina's