Nieuws

Los van de discussie over armoedecijfers blijft Caritas een toename zien van jonge gezinnen, vooral jonge alleenstaande moeders, zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Steeds vaker wordt hulp gevraagd voor basisondersteuning zoals babyverzorging of schoolactiviteiten.

Een nieuwe CO2-taks, extra belastingen op houtkachels en op huishoudbrandstof tot een algemene CO2-taks voorgesteld door een groep wetenschappers. Reden genoeg om er op te wijzen dat een klimaatbeleid ook kan samen met een sociaal beleid. Het is en/en, niet of/of.

 

In 2016 bereikten 374.802 migranten Europa, waarvan 351.080 over zee en 23.722 over land. 2016 werd, wat betreft het Middellandse Zeegebied, het dodelijkste jaar met minstens 4.715 doden. Diegenen die hun Odyssee overleefden en nu ergens in of aan de rand van de Europese Unie zijn beland, hebben grote behoefte aan hulp en solidariteit.

 

Lore, onze stagiaire, beleeft haar favoriete tijd van het jaar. Maar dit jaar staat ze wel stil bij mensen die niet kunnen deelnemen aan het jaarlijkse feestgedruis. Ze roept lokale besturen dan ook op om extra aandacht te hebben voor de participatie van mensen uit kwetsbare groepen.

Vlaamse kinderen en jongeren die opgroeien in een kansarm gezin, hebben tot vier keer meer kans op contact met jeugdhulpverleners dan kinderen en jongeren in een ander gezin. Deze opmerkelijke vaststelling doet Caritas Vlaanderen, in een nieuw boek: “Op de barricade. Jeugdhulp tegen gezinsarmoede”.

Na Nederland, wordt ook in Vlaanderen een debat gevoerd over de verplichting om mensen anticonceptiva te laten gebruiken. Maar wat wil dat concreet zeggen en hoe organiseren we dat? Enkele bedenking vanuit Caritas Vlaanderen.

‘Heb bij de opmaak van een nieuwe begroting aandacht voor de stijgende groep alleenstaande ouders’ is de boodschap waarmee Caritas Vlaanderen vandaag naar de Federale Regering stapt. Caritas vraagt een verhoging van de belastingvrije som voor alleenstaande ouders, zodat zij meer middelen hebben om een nieuwe maand te starten.

Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede, hebben een grotere kans vroeg of laat in contact te komen met jeugdhulpverlening. Maar is die grotere kans op zich onterecht? Of is het net een goede zaak?

Vanuit Caritas Vlaanderen werd het jongste half jaar hard gewerkt aan een project rond dit thema. We stellen de resultaten en aanbevelingen, samen met belangrijke achtergrondinformatie, voor in het boek "Op de barricade. Jeugdhulp tegen gezinsarmoede" en op een gelijknamige studiedag op 23 november 2016.

Het voorstel dat Kind & Gezin gisteren lanceerde in De Morgen, komt niet uit de lucht vallen. Al geruime tijd denken we met velen binnen de Stuurgroep Sociale Functie van Kind & Gezin na over verbeterkansen binnen de nieuwe kinderopvang. De regeling rond respijtdagen is één van de werven waar een herdenken nodig is, dat bewijst ook het onderzoek van de Arteveldehogeschool. Met het voorgestelde recept zijn wij het echter niet eens.

Caritas Vlaanderen reageert positief de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag zoals ze op 28 mei werd voorgesteld. Caritas stelt zich wel nog vragen bij de participatietoeslagen voor het onderwijs en kijkt uit naar de inkomensdefinitie die de Vlaamse Overheid zal hanteren.

Pagina's