Nieuws

Na de goedkeuring van de tekst van de Europese Pijler van Sociale Rechten in Göteborg, moeten de beloftes uit die tekst nu snel waargemaakt worden. Dat zegt Caritas België, verwijzend naar het stijgend aantal jongeren in armoede in de EU. De Hoofdonderhandelaar voor de Sociale Pijler in het Europees Parlement onderschrijft intussen de dringende oproep vanuit Caritas.

Naar aanleiding van de Europese Sociale Top op 17 november in Göteborg, roepen Caritas Europa en Caritas België Europa op om meer aandacht te besteden aan jongeren in armoede. Een Europese Caritas-studie waarschuwt intussen voor het toenemend aantal jongeren in armoede en benoemt ook een nieuw fenomeen: de ‘SINKIES’.

Op 17/10, Internationale Dag van Verzet tegen Armoede, vraagt Caritas Europa aan alle regeringsleiders om meer in te zetten op armoedebestrijding.

Op basis van de jaarlijkse tweedaagse vergadering van het vicarissenoverleg van Caritas werden beleidsaanbevelingen geformuleerd om adequaat te antwoorden op de vermaatschappelijking van de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen.

De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

kinderopvang

De extra investering van 30 miljoen euro in nieuwe kinderopvangplaatsen en in de omkadering van kansarme gezinnen met onder andere kind- en ouderactiviteiten via de KOALA-oproep is belangrijk en nodig. Maar om de Vlaamse kinderopvang toegankelijk te maken voor gezinnen in kansarmoede zijn ook structurele maatregelen nodig. De bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede, verwacht aan het eind van deze maand, schept hoge verwachtingen.

De juridische eerstelijnsbijstand wordt hervormd en dat creëert kansen voor een sterkere sociale rechtshulp. Want er is werk aan de winkel: de huidige juridische eerstelijnsbijstand staat bol van drempels die de toegang voor kwetsbare groepen moeilijk maakt. Caritas Vlaanderen zocht uit wat de hervorming betekent voor mensen in armoede en peilde naar de rol van de Vlaamse justitiehuizen.

Terechte verontwaardiging bij Patrick Loobuyck gisteren in De Standaard (dS, 08/05/2017). Naar aanleiding van de minnelijke schikking die arts Stefaan Van Gool kon afsluiten, refereert Loobuyck aan Michael Sandel, filosoof aan Harvard University: “Hoe groot het verschil in rijkdom ook is, in de samenleving moeten mensen als gelijken met elkaar kunnen omgaan”. Wie arm is mag vandaag vooral veel minder dan wie geld heeft. Hij moet vooral zelfs meer.

De documentaire On the Edge of Happiness speelt vanaf vandaag in de Belgische zalen. Een prachtig gemaakte documentaire die het leven van enkele dakloze Bulgaren, op zoek naar een betere toekomst in Gent, in beeld brengt. Tegelijk brengt Will Mathijs de West-Europese houding tegenover Roma ongemeen scherp onder de aandacht. Een wake-up-call voor het beleid; meteen de reden waarom Caritas Vlaanderen deze film mee financierde.

Ook Caritas Vlaanderen is haar vele vrijwilligers deze week ontzettend dankbaar. En we zetten ze uitgebreid in de, spreekwoordelijke, bloemetjes. Alle energie die zij aan ons en aan zovele andere mensen geven, krijgen ze van ons dubbel terug... Vandaag laten we Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, alvast aan het woord.

Pagina's