Van Looy: 'Kerk moet hoop en toekomst geven aan arme gezinnen"

Mgr Luc Van Looy, bisschop van Gent maar ook voorzitter van Caritas Europa, sprak vorige week de Synode toe in Rome. Hij benoemde er de Caritas-organisaties letterlijk: "Met haar internationaal netwerk kan de Kerk, met behulp van de ervaring van de lokale Caritas-organisaties, structuren creëren van solidariteit die de armoede elimineren en die ervoor zorgen dat ethische en sociale regels gerespecteerd worden."

Verder hield de bisschop een pleidooi voor hulp en aandacht voor gezinnen en kinderen in nood: "Hoe kunnen we hoop geven aan gebroken gezinnen, wat ook de oorzaak van de breuk moge zijn? De kreet van gezinnen in nood moet gehoord en beluisterd worden door de christelijke gemeenschap en door de parochies.Wie zijn wij om te oordelen, om mensen uit te sluiten die leven in situaties die eenheid onmogelijk maken? Wie zijn wij om niet de middelen te gebruiken die we ter onzer beschikking hebben om hoop en vreugde te brengen bij gezinnen die al hun rechten kwijt zijn omwille van oorlog en armoede?"

In de weken voorafgaan aan de Synode nam Caritas Vlaanderen deel aan het overleg met de bisschop rond zijn interventie in Rome. "We legden er vooral de nadruk op zorg voor gebroken gezinnen, ook vanuit de kerkgemeenschap. We zijn dan ook blij dat de Mgr. Van Looy onze opmerkingen op de teksten van de Synode ter harte heeft genomen."

Lees de integrale tussenkomst van Mgr. Van Looy via Nieuw Kerknet.