Turteltaks dreigt mensen zonder stroom te zetten

De extra belasting op electriciteit die minister Turtelboom wil invoeren, de 'Turteltaks', raakt opnieuw de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. Voor hen wordt het nog moeilijker hun electriciteitsfacturen te betalen, waardoor zij afgesloten kunnen raken van stroom. "Electriciteit moet altijd toegankelijk blijven", zegt Thijs Smeyers, stafmedewerker Armoede en Sociaal Beleid van Caritas Vlaanderen. "Deze extra takst dreigt er al snel voor te zorgen dat nog meer mensen afgekoppeld worden van electriciteit. Dat zijn er nu al vier per dag."

Caritas Vlaanderen vraagt om de huidige wetgeving die leveranciers verbiedt mensen tijdens de wintermaanden af te sluiten van het stroomnetwerk, uit te breiden. "Mensen hebben electriciteit nodig, zo zit de wereld van nu eenmaal in elkaar. Daarom vragen we om, zolang de Turteltaks geldt, een verbod te hanteren mensen van het netwerk af te koppelen. Het huidige verbod, gecreeerd door Kris Peeters, gaat ook niet over één nacht ijs. Zo is zekerheid nodig dat deze mensen écht niet kunnen betalen, bijvoorbeeld via een sociaal onderzoek, en moeten andere middelen, zoals afbetalingsplannen, uitgeput zijn", besluit Smeyers.