Overheid moet optreden tegen artsen die wet rond derdebetalersregeling niet respecteren

Veel te veel mensen blijven ook vandaag nog gezondheidszorg uitstellen omwille van de financiële kosten. Deze wet, die huisartsen verplicht de derdebetalersregeling toe te passen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming, heeft de intentie daar komaf mee te maken. “Artsen die de nieuwe wet weigeren toe te passen, moeten daar niet alleen op aangesproken worden: de overheid moet ook durven maatregelen te nemen, zoals voor elk ander die een wet overtreedt.” stelt Thijs Smeyers, stafmedewerker Armoede en Sociaal Beleid. “De minister kondigt aan binnen een jaar te kijken wie zich wel of niet aan de wet houdt. Wij zullen de minister aan die belofte houden. Voor ons mag het overigens ook al vroeger”.

 

Caritas Vlaanderen onderzoekt intussen, samen met de KU Leuven, op welke manier ook andere groepen die recht hebben op de derdebetalersregelingen, geholpen kunnen worden. Zo hebben ook mensen met een chronische aandoening of jongeren in een gespecialiseerde voorziening, recht op de regeling sociaal betalende derde. Dit onderzoek gaat na of alle groepen die in de loop der jaren bepaald werden nog altijd nood hebben aan de regeling. En of er geen nieuwe groepen moeten worden toegevoegd, zoals de groter wordende groep alleenstaande ouders. “We bekijken of het nuttig is om ook voor deze groepen een verplichting in te voeren. Want, in tegenstelling tot de groep waar nu een verplichting voor invoegen is, moeten deze groepen blijven rekenen op de goede wil van de arts voor hen. En die is, blijkbaar, niet altijd aanwezig”, besluit Smeyers.