Mogen ouders hun kind (graag) zien?

Het voorstel dat Kind & Gezin gisteren lanceerde in De Morgen, komt niet uit de lucht vallen. Al geruime tijd denken we met velen binnen de Stuurgroep Sociale Functie van Kind & Gezin na over verbeterkansen binnen de nieuwe kinderopvang. De regeling rond respijtdagen is één van de werven waar een herdenken nodig is, dat bewijst ook het onderzoek van de Arteveldehogeschool. Met het voorgestelde recept zijn wij het echter niet eens.

Kind & Gezin stelt voor om de vakantiedagen los te koppelen van de respijtdagen. Zoals u kon lezen, zijn respijtdagen de dagen waarop kinderen afwezig mogen zijn. De opvangvoorziening kent zelf een aantal respijtdagen toe, minimaal 18, die ouders mogen inzetten. In het voorstel van Kind & Gezin boek je de vakantie dagen apart, naast de respijtdagen.

Een eerste bedenking is dat wie het zich kan veroorloven veel vakantie te nemen hier beter af is. Zij kunnen hun kind dus ook vaker thuis houden of er mee de wereld in trekken. Wie weinig vakantie kan nemen heeft zo minder de mogelijkheid om tijd met zijn of haar kind door te brengen. Daarnaast stellen wij vast dat niet zozeer de vakantiedagen, maar wel de ziektedagen problemen vormen voor jonge gezinnen. Een gezin geeft bijvoorbeeld aan dat hun zoon op één jaar 24 dagen afwezig was wegens ziekte. Een andere mama vertelt ons dat ze de respijtdagen opgebruiken met hun vakantie, voor ziekte zijn er geen dagen meer over.

Ook het vaste bedrag dat betaald moet worden wanneer de respijtdagen op zijn, zorgt voor problemen. Zo stelde een onthaalmoeder voor om een tweeling bij afwezigheid wegens ziekte toch als aanwezig te noteren. Dat kwam immers goedkoper uit dan de vaste vergoeding die de ouders zouden moeten betalen wanneer de respijtdagen op zijn. Andere ouders brengen hun kind ziek naar de opvang.

Het voorstel dat Caritas vorig jaar al lanceerde draait de redenering van Kind & Gezin om. Geef ouders de kans om een kind te laten uitzieken en zorg tegelijk voor voldoende quality time tussen ouders en kind. Koppel ziektedagen los van de respijtdagen, want zij zijn net moeilijker te voorspellen en je kiest er zelf niet voor. Zorg er voor dat die ziektedagen kosteloos blijven, zodat ouders niet omwille van financiële redenen gedwongen worden te frauderen of hun kind toch naar de opvang te sturen. En laat de respijtdagen snipper- en vakantiedagen worden, zodat elke ouder de kans krijgt om zijn of haar kind graag te zien.

 

Thijs Smeyers
Coördinator Beleid & Politiek
Caritas Vlaanderen