Mgr. Van Looy nieuwe voorzitter Caritas Europa

Op de Algemene Vergadering van Caritas Europa die plaats vond van 20 tot 22 mei in Soesterberg (Nederland), werd een nieuwe voorzitter gekozen, in opvolging van Erny Gillen, die gedurende twee termijnen het voorzitterschap had opgenomen. Het werd onze referendaris, mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent.

De raad van bestuur zal verder bestaan uit de Caritasorganisaties uit Tsjechië, England en Wales, Frankrijk,  Moldavië, Servië, Spanje, Zweden en Zwitserland. Aangezien de nieuwe voorzitter uit België komt, kon Caritas in Belgium geen kandidaat meer zijn voor een nieuw mandaat. Tijdens de voorbije periode zetelde Patrick De Bucquois namens de Belgische Caritasorganisaties in de Raad van Bestuur. De nieuwe bestuursploeg treedt officieel aan op de Algemene Vergadering van de Internationale Caritasconfederatie, volgend jaar in mei.

In zijn toespraak tot de vergadering verwees mgr. Van Looy o.m. naar de groeiende kloof tussen rijk en arm die in onze landen voortdurend toeneemt. "Dat bezorgt mij uitermate. Paus Franciscus vraagt ons voortdurend naar de periferie te trekken, en dat is juist wat Caritas beoogt."

"Caritas wil werken aan de erkenning van de waarde van de mens, in welke omstandigheden die ook leeft. Het is onze zorg dat iedereen in menswaardige situaties kan leven. Broederlijkheid en zusterlijkheid vormen wellicht het eigenlijke doel dat we voor ogen hebben. De menslievendheid van God zelf nodigt ons daartoe uit”, besluit kersvers voorzitter mgr. Van Looy.

Managment-team

Ook het management-team van Caritas Europa ondergaat in het najaar enkele wijzigingen. Secretaris-generaal Jorge Nuño Mayer werd bevestigd door de Algemene Vergadering, maar verder komen er drie nieuwe Heads of Unit: voor Policy and Advocacy wordt dit Shannon Pfohman, die voorheen actief was bij het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR), en voorheen o.m. ook vrijwilligerscoördinator was bij Jesuit European Volunteers; voor de afdeling Finances and Administration Alberto Puyo, die overkomt van Caritas Spanje. Tenslotte wordt Marc Somers, voormalig Hoofd van het Departement Internationale Samenwerking bij Caritas International, de nieuwe Head of Unit voor Institutional Development.