Mgr. De Kesel nieuwe Aartsbisschop

Caritas reageert verheugd op de benoeming van mgr. De Kesel als nieuwe Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Met mgr. De Kesel koos paus Franciscus voor een persoonlijk betrokken, bereikbare én luisterbereide aartsbisschop, iemand die dicht wil staan bij wat omgaat in Kerk en samenleving.

Mgr. De Kesel heeft steeds gezocht naar wegen om zoekende mensen te bereiken, de ‘Zacheüssen van deze tijd’ waar Tomas Halik het over heeft. In dezelfde zin is ook mgr. De Kesel een geduldig bisschop, die zeker ook niet onbezonnen zal oordelen of dito uitspraken doen.

Daarbij blijft hij wel steeds een tegendraads pleidooi houden voor de kerk. Geen machtskerk meer, maar wel een kerk met een opdracht en een boodschap voor de wereld, een kerk ook die de samenleving de hand reikt.

Dat blijkt ook uit zijn oproep voor daadwerkelijke inzet voor de vluchtelingen die in ons land terecht komen, en uit de bekommernis voor het lijden van de mensen ter plekke, getuige daarvan het bezoek van enkele weken geleden met collega’s-Bisschoppen aan Noord-Irak. Thema’s waar we als Caritas nauw bij betrokken zijn en waarvoor we onze erkentelijkheid willen uitdrukken.

Het is tot slot deugddoend om te zien dat de Belgische Kerk, met de figuur van mgr. De Kesel als nieuwe aartsbisschop, maar ook met de inbreng van mgr. Bonny in de aanloop naar en op de synode, en met de rol van mgr. Van Looy aan het hoofd van Caritas Europa en als lid van de Representative Council van Caritas Internationalis een belangrijke en gewaardeerde bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen in de Wereldkerk.