Mag ik ook mee vieren?

Het is mijn favoriete tijd van het jaar. Kerstmarkten, nieuwjaarsrecepties, feesten, wensen en voornemens. Maar niet iedereen zal zijn wensen in vervulling zien gaan. Want de cijfers blijven hetzelfde: ook aan het eind van 2016 wordt 11 procent van de Belgische bevolking geboren in kansarmoede. Wij nemen volop deel aan de eindejaarsstemming in onze samenleving, een samenleving die ondanks (of dankzij) het feestgedruis nog steeds een grote groep uitsluit.

 

We houden er soms te weinig rekening mee dat armoede onzichtbaar blijft en zich bijvoorbeeld uit in weinig sociale contacten, een lagere deelname aan activiteiten, afwezigheid in het verenigingsleven,… Nochtans is maatschappelijke participatie van groot belang voor het welbevinden van mensen – alle mensen. Van 2017 een jaar maken waarin iedereen de kans krijgt om zijn wensen en voornemens te verwezenlijken, is ook aandacht hebben voor participatie.

 

Een grote kans hiervoor ligt bij de lokale overheden. Zij staan het dichtst bij de burger, participatie begint daarnaast ook altijd op het laagste niveau. Extra aandacht voor de betrokkenheid van kansengroepen binnen gemeentelijke adviesraden bijvoorbeeld. Of een inclusiereflex bij het uitwerken van nieuw beleid om na te gaan of er kansen worden gecreëerd dan wel ontnomen. En waarom niet, met zicht op de lokale verkiezingen, een schepen voor sociale insluiting in elke Vlaamse gemeente?

 

Een schepen voor sociale insluiting, die gericht werkt om drempels tot participatie te verlagen. Die samen met lokale organisaties, het middenveld, voorzieningen,… aan de slag gaat om mensen in kansarmoede te bereiken en te betrekken. Die er in slaagt om grenzen tussen mensen en in de hoofden van mensen, die in 2016 gesloten werden, terug te openen.

 

Laten we samen werken aan een samenleving van insluiting in plaats van uitsluiting. Samenwerking in plaats van tegenwerking. Inspiratie in plaats van polarisatie. Een jaar, waarin we niet bang zijn om over drempels en grenzen heen te gaan en waarin we elk van ons versterken en laten groeien tot volwaardige en actieve burgers.

 

Lore Baeten
Stagiaire
Caritas Vlaanderen