Kinderopvang als ‘minisamenleving’

Zowel de OESO, Unicef als gerenommeerde universiteiten wijzen op het belang om kinderen uit kwetsbare gezinnen te laten deelnemen aan de reguliere kinderopvang. Kinderen leren er sociale vaardigheden, kinderen ontmoeten er andere kinderen en bouwen relaties op. Kinderen worden geprikkeld op allerlei manieren, zodat hun zelfbeeld groeit en ze het gevoel krijgen dat ze iets kunnen, iemand zijn. Op die manier bieden we kinderen kansen vanaf de wieg en hypothekeren we hun toekomst niet. Niemand kiest ervoor om op te groeien in armoede.

Willen we dat kinderopvang de kinderen maximale startkansen geeft, dan moet die kinderopvang voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het moet gaan om kwaliteitsvolle kinderopvang en niet om kinderopvang die apart en goedkoop georganiseerd wordt. Juist kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben baat bij opvang in een kwaliteitsvol opvangmilieu. Waar er kinderbegeleiders klaar staan die inspelen op de signalen en verwachtingen van kinderen. Goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan. In Vlaanderen mogen we trots zijn dat we over een kwaliteitsvolle kinderopvang beschikken die mag gezien worden.

Kinderopvang moet er voor elk kind zijn. De maatschappij evolueert naar een meer inclusieve samenleving en hecht belang aan een universeel toegankelijke dienstverlening. Verbondenheid is daarbij een sleutelbegrip. Als er één plaats is, waar je van bij het prille begin verbondenheid en ontmoeting kunt creëren, dan is het in de kinderopvang. Kinderopvang bereidt kinderen voor op het leven in de samenleving. Kinderen leren er samen spelen en samen leven. Zodoende leren ze van en met elkaar. In die ‘minisamenleving’ verwerven ze democratische waarden en vaardigheden door actief te participeren en te merken dat rekening wordt gehouden met hun inbreng. Kinderopvang is een oefenplaats voor het (samen)leven.

We mogen de verworvenheden in Vlaanderen niet zomaar overboord gooien. Op dit moment neem ik deel aan het Transatlantic Forum in Dublin, op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, over het belang van inclusie tijdens de eerste levensjaren. Gerenommeerde experten van over heel de wereld zitten hier samen om expertise en goede praktijken rond het belang van de eerste levensjaren uit te wisselen. Over het belang van de sociale functie van kinderopvang is iedereen het hier ronduit eens. Als we een vooruitstrevende regio willen zijn en blijven, dan is kinderopvang daarbij zeker een goede praktijk. Dit moeten we behouden en geen stap achteruit zetten door terug te keren naar een kinderopvang die er enkel is voor werkende mensen.

 

Katrien Verhegghe
Administrateur-Generaal
Kind & Gezin

Gepubliceerd op haar persoonlijke blog