Juridische eerstelijnsbijstand en armoede

De juridische eerstelijnsbijstand wordt hervormd en dat creëert kansen voor een sterkere sociale rechtshulp. Want er is werk aan de winkel: de huidige juridische eerstelijnsbijstand staat bol van drempels die de toegang voor kwetsbare groepen moeilijk maakt. Wij zochten uit wat de hervorming betekent voor mensen in armoede en peilde naar de rol van de Vlaamse justitiehuizen.

Caritas Vlaanderen probeert informatie aan te reiken om hierbij de juiste keuzes te maken. Een onlinebevraging peilde naar de mening van coördinatoren en medewerkers van lokale Welzijnsschakels en Verenigingen waar Armen het Woord Nemen over deze hervorming.

Welke aspecten vinden zij belangrijk voor mensen in kansarmoede? Hoe staat het met hun kennis over het justitielandschap? Hoe schatten ze in dat de mensen waarmee zij dagelijks in hun lokale verenigingen werken, over justitie denken?

Wil de Vlaamse Regering de overdracht van dit bevoegdheidsdomein laten slagen, dan kan ze niet om de problemen en aanbevelingen die Caritas aanreikt heen. Mensen in kansarmoede hebben nood aan en recht op een toegankelijke juridische eerstelijnsbijstand .

De hervorming geeft hefbomen om dit recht te realiseren. Hopelijk grijpt de minister ze ook aan.

> Lees onze opinie en aanbevelingen op Sociaal.net

> Lees het volledige Caritas Rapport