Je wereld groeit met vrijwilligerswerk

Week van de vrijwilliger van 1 tot 8 maart

‘Je wereld groeit met vrijwilligerswerk’, dat is de slogan voor de Week van het vrijwilligerswerk 2015. Het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk deelt daarbij zaadjes van Vergeet-ons-nietjes uit.

“Het Vergeet-me-nietje is zo alom tegenwoordig dat we het niet langer opmerken. Je raakt immers gewoon aan de dingen die ‘alledaags’ lijken te zijn. Dat lot ondergaan onze vrijwilligers ook nog te vaak. We zijn hen zo gewoon dat we hen als vanzelfsprekend beschouwen.“

Daarom,  in deze week van de vrijwilliger, deze oproep om ze in de bloemetjes te zetten. Werk je samen met vrijwilligers of ken je persoonlijk zo’n vrijwilliger? Laat hen eens blijken dat je hun inzet waardeert. Dat je je hoed afneemt voor hun engagement!

Wij werken ondertussen verder aan een vrijwilligersvriendelijk klimaat vanuit onze organisaties. Zoals Vergeet-me-nietjes lucht, water, grond,… nodig hebben om te groeien willen wij de vrijwilligers het nodige aanbieden om een tevreden vrijwilliger te zijn: een goede omkadering, interessante taken, waardering van collega’s, zelfontplooiing, dankbaarheid,… zijn maar enkele elementen.

Aan alle vrijwilligers in elk geval “Dankjewel”!