Extra middelen én structureel armoedebeleid nodig binnen kinderopvang

kinderopvang

De extra investering van 30 miljoen euro in nieuwe kinderopvangplaatsen en in de omkadering van kansarme gezinnen met onder andere kind- en ouderactiviteiten via de KOALA-oproep is belangrijk en nodig. Maar om de Vlaamse kinderopvang toegankelijk te maken voor gezinnen in kansarmoede zijn ook structurele maatregelen nodig. De bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede, verwacht aan het eind van deze maand, schept hoge verwachtingen.

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V) stelde vandaag het KOALA-project voor (zie onder meer De Standaard). Via een samenwerking met het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, beheerd door de Koning Boudwijnstichting, worden minstens 180 bijkomende kinderopvangplaatsen gecreëerd voor kinderen die opgroeien in kansarmoede (de T3-subsidie) en 18 kind- en ouderwerkingen. De oproep is gericht naar de 46 Vlaamse en Brusselse gemeenten die het meest met armoede kampen.

“Uiteraard zijn we bijzonder tevreden en positief over deze uitbreiding”, reageert Thijs Smeyers, coördinator Politiek en Beleid bij Caritas Vlaanderen. “Samen met onze collega’s van andere verenigingen, zijn we al langer vragende partij voor extra opvangplaatsen voor kinderen die opgroeien in een kansarm gezin. Dankzij deze publiek-private samenwerking kunnen deze plaatsen veel sneller dan voorzien gerealiseerd worden.”

Toch plaatst Caritas Vlaanderen enkele kanttekeningen bij de huidige werking in de kinderopvang. Zo blijft het bestellen is betalen principe voor problemen zorgen. Opvanginitiatieven geven zelf ook aan dat het voor gezinnen met een armoedeproblematiek moeilijker is om binnen de vooropgestelde respijtdagen te blijven. Ze begrijpen het systeem niet goed of zien niet in waarom hun kind naar de opvang moet wanneer ze zelf thuis zijn. “Om de impact te verkleinen moet het hele principe geëvalueerd worden. En op korte termijn moet het sanctionerend bedrag beperkt worden tot 100% de vastgestelde dagprijs. Nu betalen gezinnen voor een gebruikte dag bijvoorbeeld vijf euro en voor een beboete dag 25 euro. Dat is absurd”, stelt Smeyers.

Daarnaast moet de toekenning van het laagste tarief, het sociale voordeeltarief, vlotter gebeuren. “De Vlaamse Regering besliste om het laagste tarief op te trekken tot vijf euro per dag, met een uitzonderingsmaatregel tot 1,56 euro per dag. Die maatregel wordt toegekend door de OCMW’s, wat vaak tot trage beslissingen en soms zelfs tot willekeur binnen de OCMW’s leidt”, legt Thijs Smeyers uit. Caritas Vlaanderen vraagt minister Vandeurzen om de toekenning van het laagste tarief eenvoudiger te laten verlopen. “Mensen met een inkomen onder de armoedegrens moeten dit laagste tarief meteen e automatisch krijgen, net als mensen die gebruik maken van een T3-plaats.”

Caritas Vlaanderen hoopt dat beide voorstellen opgenomen worden in de bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede dat eind deze maand voorgelegd wordt aan de Vlaamse Regering. Smeyers: “Met deze maatregelen zetten we verder in op de meest kwetsbare gezinnen. Zij hebben vaak de grootste baat aan de sociale en pedagogische functie van de kinderopvang. Want laat ons duidelijk zijn: kinderopvang is meer dan het opvangen van kinderen wanneer de ouders uit werken zijn. We kijken dus, samen met vele jonge gezinnen in kansarmoede, uit naar het resultaat van de bijsturing.”