Ereloonsupplementen schaden de gezondheid

Ereloonsupplementen, een extra kost die een arts kan aanrekenen en die kunnen oplopen tot 400% van het normale honorarium, zijn vandaag nog steeds gekoppeld aan de kamerkeuze van patiënten. In 2013 werden de ereloonsupplementen al afgeschaft in meerpersoonskamers, maar in eenpersoonskamers blijven ze mogelijk. Uit cijfers van de ziekteverzekeraars blijkt nu dat artsen “zich in bochten wringen om alleen nog patiënten in eenpersoonskamers te behandelen”, zo schrijft De Tijd.

Het was al een onderdeel van het Memorandum dat Caritas Vlaanderen verspreidde in de aanloop naar de verkiezingen in 2014. De herziening van de ziekenhuisfinanciering, die in deze regeerperiode op de federale agenda staat, maakt een strikte scheiding van de zorgfunctie met hotelfunctie in onze ziekenhuizen mogelijk. Door deze splitsing te maken, wordt een ziekenhuis via een andere weg gefinancierd en kunnen ereloonsupplementen in alle kamers gebannen worden. En dat is nodig, zo bleek begin februari.

“We stellen steeds vaker vast dat gerenommeerde specialisten uitvluchten verzinnen om een ingreep bij een patiënt in een kamer voor meerdere personen te vermijden en over te laten aan een assistent”, klinkt het bij AG Insurance. Ook marktleider DKV onderschrijft dit in De Tijd. “Er zijn steeds meer artsen die niet optreden als ze geen ereloonsupplement kunnen aanrekenen”, zegt Birgit Hannes, directeur strategie bij DKV.

Nog sterker is dat ziekenhuizen of artsen bij een opname patiënten lijken te dwingen tot het kiezen voor een eenpersoonskamer. “De Christelijke Mutualiteiten (CM), bij wie 1,4 miljoen Belgen een hospitalisatieverzekering hebben, ontvangen ook steeds vaker het signaal dat patiënten gedwongen worden voor een eenpersoonskamer te ‘kiezen’, als ze door een bepaalde arts behandeld willen worden. Er is helaas een minderheid van specialisten die hun collega’s daarmee in een slecht daglicht plaatsen”, zegt CM-voorzitter Marc Justaert.

Lieven Annemans, hoogleraar gezondheids-economie aan de faculteit Geneeskunde (UGent), breekt in een opiniestuk in De Morgen een lans voor het afschaffen van de ereloonsupplementen. “Heeft u een hospitalisatieverzekering?" Dat is steevast de eerste vraag die men te horen krijgt wanneer men zich aanmeldt voor opname in een ziekenhuis. Wanneer het antwoord bevestigend is, kan de kassa rinkelen”, zo start Annemans zijn betoog.

Wat verder stelt Annemans de terechte vraag: “Nu, dat iemand meer betaalt voor 'een kamer alleen' is evident. Als je in een hotel een betere kamer wilt, moet je ook meer geld op tafel leggen. Maar waarom moet je extra betalen voor je behandeling?”

“Afschaffen dus, die supplementen”, zo besluit Annemans, waarmee hij de vraag van Caritas Vlaanderen kracht bij zet. Ook Annemans ziet het regeerakkoord als een opening om tot die afschaffing te komen. Vandaag is het systeem van de erelonen immers noodzakelijk voor ziekenhuizen om uit de rode cijfers te blijven, enkel een volledige herziening maakt de afschaffing van ereloonsupplementen mogelijk.

Een herziening van de tarieven van artsen moet dan ook nagenoeg vanzelf de afschaffing van de erelonensupplementen met zich mee brengen. Alleen zo kunnen we ontkomen aan een klassegeneeskunde, waarbij armere patiënten ofwel gedwongen worden kosten te maken die ze niet kunnen betalen ofwel niet de geneeskundige zorg krijgen ze verdienen.