Caritas zoekt solidaire huiseigenaars om het hoofd te bieden aan de opvangcrisis

Caritas International werkt momenteel in versneld tempo aan de huisvesting van tientallen asielzoekers en zorgt daarbij ook voor de nodige sociale begeleiding. Nieuwkomers worden ondergebracht in een huis of appartement die huiseigenaars ter beschikking stellen van Caritas International. Het is de overheid die hen een opvangplaats toewijst. Vandaag dreigt er een groeiend tekort aan individuele woningen voor asielzoekers. Daarom wil Caritas International een beroep doen op het solidariteitsgevoel van huiseigenaars.

 

“Heel wat mensen contacteren ons en willen helpen”, aldus François Cornet, directeur van Caritas International. “Wij zijn blij met die golf van solidariteit en hopen dat zij zal bijdragen tot extra opvangplaatsen voor de groeiende nood. Het is een concrete manier om asielzoekers te helpen en daarbij hun rechten op een correcte procedure en opvang in België te blijven garanderen.”

 

Caritas kiest voor opvang in individuele woningen. “Opvang bij mensen thuis”, zegt François Cornet, “houdt het risico in dat de asielzoeker zijn recht op opvang verliest. Caritas International heeft al meer dan 15 jaar ervaring met opvang in individuele woningen. Een bewuste keuze omdat de autonomie van de betrokkenen en hun gezinsleven op die manier gewaarborgd worden en de integratie in de lokale gemeenschap bevorderd wordt."

 

De bisschoppen van België steunen het initiatief van Caritas International: “Wij sluiten ons aan bij de oproep van Caritas International. We vragen congregaties, parochies en de christelijke gemeenschap in de brede zin van het woord om na te gaan op welke manier ze aan deze oproep gevolg kunnen geven zoals ook Paus Franciscus ons uitnodigt om onze deuren te openen voor de medemens die op zoek is naar de bescherming van een staat.”

 

De huizen en appartementen die gezocht worden moeten aan volgende vereisten voldoen: het huis of appartement moet bewoonbaar zijn, met de nodige sanitaire voorzieningen en een kookhoek en voor minstens 6 maanden beschikbaar. Caritas International neemt het beheer over tijdens de verhuurperiode: de organisatie betaalt een correcte huurprijs en staat garant voor het goede onderhoud van de woning. We kunnen momenteel de nodige sociale begeleiding verzekeren in Brussel, Mechelen, Antwerpen, Oostende, Luik, Seraing, Verviers en Charleroi. Buiten deze steden zoeken we ook woningen voor mensen die erkend zijn als vluchteling en bijgevolg de opvangstructuren moeten verlaten om op eigen benen te staan.

 


 

Meer informatie over dit initiatief en het soort woningen dat gezocht wordt, vindt u hier.

Vragen kan u sturen naar: asile-asiel [at] caritasint [dot] be. Telefoon: 0473 951 462

 


 

Contact pers

  • Voor Caritas International:

Johanna Vanraes -  johanna [dot] vanraes [at] caritasint [dot] be  0473 762 462

  • Voor de bisschoppen:

Tommy Scholtès - tommy [dot] scholtes [at] skynet [dot] be – 0475 670 427