Caritas vraagt aan federale regering extra aandacht voor alleenstaande ouders

 

 

‘Heb bij de opmaak van een nieuwe begroting aandacht voor de stijgende groep alleenstaande ouders’ is de boodschap waarmee Caritas Vlaanderen vandaag naar de Federale Regering stapt. Caritas vraagt een verhoging van de belastingvrije som voor alleenstaande ouders, zodat zij meer middelen hebben om een nieuwe maand te starten.

 

Ons land telde in 2015 475.615 alleenstaande ouders met één of meerdere kinderen ten laste. Dat zijn er zo’n 20.000 meer tegenover 2011. Procentueel wil dit zeggen dat in ons land net 10% van onze inwoners alleenstaande ouder is. Ouders die bewust kiezen alleen te blijven met kinderen, ouders die er alleen voor komen te staan na het overlijden van de echtgenoot of ouders die na een scheiding de zorg voor hun kinderen opnemen; er zijn veel verschillende redenen voor deze toenemende groep.

 

In Herent, nabij Leuven, woont Sofie met haar zoon van 8 jaar. Sofie werkt voltijds, omdat het moet. “Ik zou liever 4/5e werken, maar dat gaat niet. Dan krijg ik het gewoon niet rond”, zo zegt ze zelf. Sofie en haar zoon wonen in een huurhuis en staan al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Intussen neemt de huur een grote hap uit haar budget. “Op vakantie gaan doen we niet, uitstapjes alleen als ze gratis zijn. Mijn zoon gaat naar de zwemschool, omdat ik dat belangrijk vind. Dat betaal ik met de kindrekening, waar mijn ex-man een bijdrage op stort. Anders zou het helemaal niet lukken. Zelf heb ik gewoon geen hobby’s.”

 

In België hebben alleenstaande ouders een armoederisico van 50%. “Dat wil zeggen dat een alleenstaande ouder met één of meerdere kinderen ten laste ongeveer 50% kans heeft om in een situatie van armoede of sociale uitsluiting terecht te komen”, zegt Thijs Smeyers, coördinator Beleid & Politiek bij Caritas Vlaanderen. Zij stappen vandaag naar de Federale Regering met de vraag om tijdens de begrotingsronde extra aandacht te hebben voor deze kwetsbare groep.

 

“We zien dat deze situaties soms echt schrijnend zijn”, vervolgt Smeyers. “Geen middelen om te participeren in onze samenleving, wat bijzonder slecht is voor de ouder én voor de ontwikkeling van het kind. Een gebrekkige woning waardoor ziekte meer kans krijgt en er zelden vriendjes over de vloer komen. Vaak wordt ook elders bespaard, zoals op gezonde voeding of op geneeskundige verzorging.”

 

De medische kosten van Sofie’s zoontje, die autisme heeft, worden gelukkig grotendeels door het ziekenfonds gedragen. “Maar zelf stel ik mijn doktersbezoeken uit, dat kan er gewoon niet meer bij. Ik ben al blij als ik een tijdje niet naar de huisarts moet, als dat er nog eens bij komt dan zorgt toch voor spanning.” Ook in de winkel wordt Sofie geconfronteerd met haar krappe budget. “Als ik met mijn zoon ga winkelen, moet ik vaak ‘nee’ zeggen. Een zak chips, het lijkt misschien goedkoop, maar het kan er soms gewoon niet af. Altijd kijken naar de goedkoopste alternatieven en extra’s zoveel mogelijk links laten liggen. En de voedselbank, daar kan ik ook terecht. Maar als werkende mama raak ik er soms niet op tijd, waardoor er niet veel meer voor mij overblijft. Dat is vaak dubbel frustrerend: ik werk hard en dan ben je daar ook nog eens te laat voor.”

 

Thijs Smeyers: “Alleenstaande ouders verdienen een betere financiële ondersteuning. Alleen die ondersteuning maakt het voor hen mogelijk werk te blijven combineren met hun rol als ouder en opvoeder”. Caritas Vlaanderen heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt, waarvan ze hopen dat de Federale Regering het tijdens de begrotingsopmaak mee opneemt. “Zeker nu de begroting moeilijk wordt, dreigt er een pure besparingsronde. Dat willen we vermijden. We moeten ook durven en blijven investeren in mensen, anders neemt het armoederisico in ons land alleen maar toe. Zo dreigen we opnieuw vele generaties in armoede te duwen, net nu we voor het eerst sinds jaren zien dat het armoederisico in ons land stabiel blijft”, waarschuwt Smeyers.

 

"We stellen daarom een maatregel voor die direct een waarneembaar gevolg heeft voor het maandelijks inkomen van alleenstaande ouders. Geen extra recht dat ze zelf moeten openen, maar een transparant en onmiddellijk ingrijpen op het nettoloon via de belastingvrije som”, stelt Thijs Smeyers. “Waar tweeverdieners automatisch een hoger basisbedrag bekomen door de combinatie van twee lonen, is dit voor alleenstaande ouders niet het geval. Daarom vragen we een gelijkere fiscale behandeling, concreet door het belastingvrije basisbedrag voor alleenstaande ouders verder te verhogen.”

 

Vandaag is er een extra toeslag op de belastingvrije som voor een alleenstaande met kinderen van 1.510 euro. “Wij willen die toeslag op termijn verhoogd zien worden tot 2.500 euro, zodat elke alleenstaande ouder op jaarbasis over 247 euro extra beschikt.”

 

Sofie is een fictieve naam .