Caritas Vlaanderen werkt aan Charter Armoede in de Ouderenzorg

Meer dan één op vier ouderen kan de opname in een woonzorgcentrum zelf niet financieren, stelt het Campagnedossier van Welzijnszorg in 2012. Dat armoede ook in de residentiële ouderenzorg een vaak voorkomend gegeven is, valt dan ook niet te ontkennen. Caritas Vlaanderen wil streven naar een ouderenzorg zonder armoede. Daartoe slaan we de handen in elkaar met organisaties als Zorgnet Vlaanderen, Welzijnszorg, de Koning Boudewijnstichting, OKRA en de Vlaamse Ouderenraad. Samen werken we in 2014 aan een Charter Armoede in de Ouderenzorg.

 

Dit Charter zal bestaan uit 10 tot 15 punten waar rond een voorziening kan werken om armoede te bannen. Elke voorziening krijgt de kans dit Charter te onderschrijven en zich zo te engageren tot het nastreven van de punten. Het Charter spitst zich toe op drie deelthema's:

  1. De betaalbaarheid van de voorzieningen willen we aankaarten via het thema ‘dagprijs’. Een maximum dagprijs, supplementen naast de dagprijs, wat als iemand de dagprijs niet (meer) kan betalen,…?
  2. Een ander thema is de toegankelijkheid van de voorziening: wat als iemand niet meedoet met activiteiten die te betalen zijn, wat zijn de rechten van ouderen in kwetsbare situaties, hoe merken we armoede op bij onze bewoners,…?
  3. Een derde thema dat we kort willen benaderen is armoede bij werknemers. Hoe gaan we als directie met deze problematiek om en welke rol kunnen voorzieningen spelen?

 

Om het Charter samen te stellen organiseerde Caritas Vlaanderen een Expertenpanel op vrijdag 19 september 2014 in het Vlaams Parlement. Met de input van dit panel wordt een eerste versie van het Charter samengesteld, dat getoetst wordt bij Armoede-organisaties.