Beroepen Zonder Grenzen brengt situatie Roma in beeld

De situatie van de Roma, in binnen- en buitenland, is een thema waar de voltallige Caritas-familie blijvend aandacht aan wil besteden. De aflevering van Beroepen Zonder Grenzen, waar Belgische afvalophalers een week aan de slag gaan bij de Roma in Servië, is de perfecte gelegenheid om dit thema onder de aandacht te brengen.

Via de website van één kan je enkele fragmenten van de aflevering herbekijken. Ook De Standaard besteedde aandacht aan deze aflevering. Zij plaatsten een prachtige fotoreeks, voorzien van nuttige informatie, online.

Caritas Vlaanderen werkt ondersteunend rond deze thematiek. In eigen land, staan we diverse organsaties bij die op het werkveld met Roma-bevolking werken. Eén van deze organisaties is KRAS Gent. KRAS is de koepel van armoedeverenigingen in Gent. Vele vrijwilligers zetten zich via hen in voor de armoedeproblematiek in de stad. Roma blijven, ook in eigen land, een bijzonder arme bevolkingsgroep. In 2009 verscheen in Het Nieuwsblad een artikel over Roma en vrijwilligers van KRAS.

Samen met onze zusterorganisaties in Europa, werken we onder Caritas Europa mee aan een inclusief Roma-beleid. De problematiek wordt dan ook steevast opgenomen in jaarverslagen, EU2020-rapporteringen of publicaties rond armoede, migratie en discriminatie. Op die manier willen we streven naar een geïntegreerd Europees beleid rond deze staatloze groep. Op de jaarlijkse International Day of Roma drukte Caritas Europa nog haar bezorgdheid uit over de situatie van Roma in Europa. Caritas Europa lanceerde tegelijk een oproep naar een inclusief Europees beleid, dat ook deze mensen rechten en plichten gunt.

Caritas Vlaanderen roept, naar aanleiding van de reportage, ook de overheden in ons land - Federaal, Gewestelijk én Lokaal - op om aandacht te besteden aan deze problematiek. Wij zijn er van overtuigd dat we moeten streven naar een samenleving in Vlaanderen, België én Europa, waar Roma en andere staatloze groepen een volwaardige plaats in nemen.