Armoede geschiedenis in 2030

Vandaag, 25 jaar nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uitriep tot Internationale Dag van Verzet tegen Armoede, vraagt Caritas Europa aan de Europese landen om meer in te zetten op het bestrijden en bannen van armoede. Om dit ontwikkelingsdoel, beschreven in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, te bereiken, moeten landen passende sociale beschermingsstelsels en -maatregelen nemen die iedereen, maar vooral de meest kwetsbaren, beschermen.

Een positieve noot, sinds de economische en financiële crisis van 2008 is de werkloosheid in Europa gedaalt. Maar tegelijk zet het aanhoudende besparingsbeleid de lonen en arbeidsvoorwaarden verder onder druk. We zien, in de tabellen én in de praktijk, er vandaag méér werkende armen zijn dan voor het uitbreken van de crisis. Werk is wel degelijk een belangrijke, of zelfs de belangrijkste, weg uit armoede. Maar wel enkel wanneer er voldoende jobs zijn, deze kwaliteitsvol en duurzaam zijn en er een eerlijke verloning tegenover staat.

Een jonge werknemer, die om te kunnen voorzien in zijn basisbehoeften hulp krijgt van Caritas Malta, vertelt:

"Leven in Malta lijkt voor velen op leven in het paradijs. Dat is misschien voor toeristen zo, maar helaas voor ons is het hard. Het is voor mensen met een laag inkomen een dagelijkse strijd, vooral omdat je jouw eigen toekomst niet kan plannen. Door mijn lage loon kan ik kan niet sparen. Drie kwart van mijn loon gaat naar de huishuur en het betalen van elektriciteit. Dat maakt het erg moeilijk: ik kan me geen gezonde maaltijden veroorloven en een sociaal leven heb ik niet. Een avondje weg met vrienden kost me gewoon te veel."

Hoe belangrijk een degelijke job ook is, we moeten daarnaast blijven inzetten op een beter welzijns- en gezinsbeleid. Al onze regeringsleiders moeten politiek leiderschap tonen en moeten met alle beschikbare middelen, juridisch en financieel, armoede structueel bestrijden. Daarom moeten uitkeringen en minimuminkomens boven de armoedegrens, vragen we een toegankelijke sociale dienstverlening en moeten sociale beschermingsmechanismen steeds en onvoorwaardelijk beschikbaar zijn. Alleen het tonen van daadkracht zal er toe leiden dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen tegen 2030 bereikt worden.

Daarom vraagt Caritas Europa aan de Europese landen om alle bepalingen van het Herzien Europees Sociaal Handvest, samen met de controlemechanismen, te accepteren en om te zetten in de praktijk. België heeft dan wel de meerderheid van de artikels uit het Handvest geaccepteerd, verschillende artikels die belangrijk zijn voor mensen in een situatie van kansarmoede werden nog niet aangenomen. Zo is het Recht op bescherming bij het einde van tewerkstelling (Artikel 24), het Recht van werknemers met een gezin op gelijke kansen en gelijke behandeling (Artikel 27.3) of het Recht op huisvesting nog niet geaccepteerd door de Belgische overheid (Artikel 31).

 "Onze Europese leiders moeten ervoor zorgen dat niemand nog moet leven van een inkomen onder Europese armoedegrens", zegt Jorge Nuno Mayer, Secretaris-Generaal van Caritas Europa. "Alle politici moeten pleiten voor en werken aan duurzame sociale modellen die het gezin centraal zetten, zorgen voor inclusieve arbeidsmarkten en adequate sociale bescherming bieden. Dat is het model waar we met elke Caritas-organisatie waar ook in Europa voor staan."

Laat ons er samen voor zorgen dat we in 2030 op 17/10 geen dag van Verzet tegen Armoede organiseren, maar een dag waarop we vieren dat armoede niet meer bestaat!