Over Caritas

Caritas Vlaanderen is de Nederlandstalige koepelstructuur van de Caritasorganisaties van Caritas in Belgium. Haar hoofdopdracht bestaat er enerzijds in  een kruispuntfunctie te vervullen, tussen de verschillende Caritas-organisaties onderling, met de kerkelijke en christelijke gemeenschap, alsook met de bredere samenleving.

Anderzijds geeft Caritas Vlaanderen, net als en samen met Caritas en Belgique Francophone et Germanophone, binnen Caritas in Belgium gestalte aan de focus die Caritas legt op thema’s als armoedebestrijding, vrijwillig engagement, christelijke identiteit en pastoraal.

 


 

Contacteer ons

Medewerkers

Meer interesse in de achtergrond van Caritas Vlaanderen? Lees dan zeker onze volledige opdrachtverklaring.