De sterke band van Caritas Vlaanderen met de Vlaamse zorgsector draagt ertoe bij dat de aandacht van Caritas vooral gericht is naar armoede binnen de gezondheids- en welzijnscontext. Wij willen, samen met onze partners, streven naar een gedragen zorg die ook aan de armsten de zorg kan geven die zij verdienen.

In dit luik vind je meer informatie terug over de manier waarop Caritas Vlaanderen dit probeert te bereiken. We gaan op zoek naar de kenmerken van armoede en hoe het welzijnssysteem zelf armoede in stand houdt. Door voorzieningen deze informatie te geven, hopen we traditionele denkpatronen te doorbreken.

Daarnaast verspreidt Caritas good practices: goede methoden die voorzieningen vandaag al gebruiken en die, zonder een al te grote investering, vaak breed toepasbaar zijn.

Tot slot speelt Caritas ook een rol in de besluitvorming, zowel op Vlaams als Federaal niveau. Samen met partners zoals de Christelijke Mutualiteit, het Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg, vertegenwoordigen we de stem van de armsten in besluitvormingsprocessen op alle niveaus.