Caritas Vlaanderen volgt de uitvoering van het Nationaal Hervormings Programma op de voet. Dit Programma kadert in de Europese 2020-strategie, waarbij Europa zichzelf en haar lidstaten sociale, economische,... doelen vooropgesteld heeft.

Onze aandacht gaat vooral naar maatregelen die verband houden met armoede. Maar, doordat vele thema's hier aan vast te knopen zijn, hebben we bijvoorbeeld ook aandacht voor welzijn, werkgelegenheid, onderwijs, etc. Via onze eigen contacten houden we de vinger op de pols en wijzen we de overheid op tekortkomingen.

Daarnaast publiceert Caritas Europa jaarlijks een 'Shadow Report'. Deze rapportering geeft een tussentijdse stand van zaken omtrent de uitvoering van de NRP's. Het Shadow Report wordt zo uitgebracht, dat het een directe invloed heeft op de Nationale Hervormings Programma's én op de Landen Specifieke Aanbevelingen. Door de verspreiding van het document zowel op nationaal als op Europees niveau, zijn we er zeker van dat onze bedenkingen en aanbevelingen gehoord worden.