Kwetsbare jonge ouders ondersteunen

Jonge ouders hebben het sowieso niet altijd even makkelijk. In deze bijzondere levensfase staan zij voor specifieke problemen. Er wordt veel van hen gevraagd, zowel in hun werkomgeving als thuis. De combinatie werk en gezin of werk zoeken en gezin, is vaak een moeilijk evenwicht. Opvoedingsvragen en -problemen duiken te pas en te onpas naar het oppervlak. De weg zoeken en vinden in het brede ondersteuningsaanbod schrikt af of maakt het er in elk geval niet altijd makkelijker op.

Jonge gezinnen die zich een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, kennen daarboven nog een waaier aan extra moeilijkheden. Hen gaat het niet om het zoeken naar een plaatsje in een kinderdagverblijf, wel naar een betaal plaatsje. Opvoedingsondersteuning is extra ver weg, want wie geeft de garantie dat hun kinderen niet plots zullen worden geplaatst? En wie zorgt er voor mijn kind, als ik ga solliciteren?

Caritas Vlaanderen is zich bewust van de bijzondere vragen van deze groep jonge gezinnen en wil elke dag opnieuw bij de overheid en de sector aandringen op specifieke oplossingen voor hun specifieke noden. We volgen deze thema's heel nauw op het kader van het Vlaams Actieplan Armoede, zijn betrokken bij de uitrol en bijsturing van het decreet Kinderopvang, werken rond armoede binnen de Integrale Jeugdhulp, etc.

 


 

Hieronder groeperen we een aantal standpunten, opiniestukken, persberichten,... van Caritas Vlaanderen rond deze thematiek.