Caritas Vlaanderen is sinds kort ook actief rond het thema "Kinderarmoede". We vertrekken hierbij vanuit een integrale benadering, waarbij we de populistische term "kinderarmoede" zelf willen vermijden. Het is immers vaak de omgeving rond een kind of jongere die de kwetsbare situatie met zich meebrengt. Een Gezinsarmoede-benadering spreekt ons als organisatie dan ook veel meer aan.

 

In 2015 voerden we een kleine studie uit rond de verschillende visies en werkwijzen rond de gezinsarmoede-thematiek. Dit werk was een aanzet tot een oproep aan de bevoegde Staatssecretaris om te streven naar een echt "Kinderarmoedebestrijdingsplan". In onze Nieuwsbrief verscheen een uitgebreider artikel, dat ook achtergrond informatie gaf.

 

Daarnaast bekijken we, samen met partners, de rol van lokale overheden. Organisaties als de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten en Welzijnszorg doen hier vandaag al bijzonder goed werk. Op dit moment bekijken we samen met hen, waar Caritas Vlaanderen een aanvulling op hun werk kan betekenen.

 

Een belangrijke insteek voor onze werking, is de rol van de Integrale Jeugdhulp in de duurzame (structurele) bestrijding van gezinsarmoede. Dit wordt een belangrijk thema in 2016, waarvoor we vandaag al een beroep op het werkveld zelf willen doen.