Kracht van mensen

“Om armoede te bestrijden is het noodzakelijk de kracht van mensen te versterken”, schrijft de Indiase econoom Amartya Sen. In het kader van het Europees Jaar van de Burger, nemen we dit idee graag mee.

 

Een goed voorbeeld van hoe het empoweren van stemlozen kan leiden tot veranderingen, is te vinden bij de Chiqiutano Indianen in Bolivia. Jeronima Quiviquivi geeft deze getuigenis: "Mijn vader besefte niet dat ook wij rechten hadden. We deden wat de blanken zeiden dat we moesten doen – enkel zij konden macht hebben en president worden. We konden zelfs niet naar de stad gaan, mensen scholden ons daar uit. Maar toen stichtten we onze eigen organisatie en kozen we onze eigen leiders. Toen realiseerden we ons dat ook wij rechten hadden. Alles werd anders."

 

Armoede en sociale uitsluiting verhinderen het correcte functioneren van een democratische samenleving. De strijd tegen de armoede moet dan ook gelijk lopen met de wil om gelijkere kansen en een gelijke behandeling te verzekeren in onze samenleving. Vanuit dit perspectief is het noodzakelijk dat Europa een beleid ondersteunt en ontwikkelt dat aan mensen in armoede de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.

 

Dominic Verhoeven, directeur van Caritas Vlaanderen, licht toe: “Om van het Europees Jaar van de Burger een succes te maken, is het belangrijk dat we mensen in armoede en sociale uitsluiting kunnen meenemen in het verhaal. Daartoe is het noodzakelijk dat de Europese Commissie hen mogelijkheden geeft om de obstakels te benoemen die hen verhinderen hun rechten als Europees burger uit te oefenen. Wanneer we deze problemen in kaart kunnen brengen, kunnen we hier pas echt iets aan veranderen. Daarnaast willen we ook aankaarten dat Europese burgers meer rechten hebben dan enkel het recht op vrij verkeer. Ook de burgerlijke, politieke en sociale rechten van Europese burgers moeten in dit Europees Jaar in het voetlicht geplaatst worden.”