Burgerschap in vijf stappen

Daniël Weinstock, politiek filosoof aan de Universiteit van Montréal, koppelt aan burgerschap vijf begrippen:

 

  1. Een burger is vooreerst lid van een bepaalde, politieke groep; zoals een land. Maar een burger is meer dan enkel een lid. Hij of zij kan mee beslissen, mee besturen binnen die groep.
  2.  

  3. Burgerschap is onvoorwaardelijk gekoppeld aan democratie. Een burger kan binnen die groep pas een burger zijn, als hij zich op bepaalde vlakken kan vereenzelvigen met de groep.
  4.  

  5. Het burgerschap is een deel van de identiteit van elke burger. Daarom is het noodzakelijk dat er aanknopingspunten zijn tussen de burgers: taal, cultuur, land,…
  6.  

  7. Elke burger heeft rechten en plichten. Hier onderscheiden we drie soorten rechten: burgerrechten, politieke rechten en sociale rechten. Zonder die laatste kunnen de overige twee simpelweg niet bestaan.
  8.  

  9. Een burger wordt zo danig gekenmerkt door zijn burgerschap, dat hij eerder een burger is door wat hij doet dan door wat hij is. Burgers zijn participanten in een samenleving. Zij zijn geen passieve objecten, maar eerder denkend en handelend subject die de samenleving waar zij toe behoren, mee vorm geven.